*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Công tác pháp lý

- Thực hiện công tác tư vấn pháp lý:

     + Tham mưu các vấn đề pháp lý đối với các vụ việc, dự án phát sinh cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo yêu cầu;

     + Tư vấn pháp lý đối với các vụ việc, hồ sơ cho các Khối, Trung tâm, Phòng/Ban tại Hội sở;

     + Trực tiếp thực hiện tư vấn, hỗ trợ giải đáp vướng mắc pháp lý cho các Đơn vị trong toàn hệ thống;

     + Thẩm định hoặc tham gia xây dựng các hợp đồng, mẫu biểu, quy chế, quy định, quy trình đối với các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.

- Thực hiện việc xây dựng và quản lý hệ thống ủy quyền của Ngân hàng.

- Tham mưu về pháp lý và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình giải quyết tranh chấp với Bên thứ 3.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các hồ sơ, văn bản, tài liệu cần thiết trình HĐQT, TGĐ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa các Giấy phép hoạt động, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng.

2. Công tác lập quy

a) Xây dựng văn bản lập quy liên quan đến chế độ quản trị điều hành của Ngân hàng

- Thực hiện tham mưu, xây dựng quy chế liên quan đến chế độ quản trị điều hành của Ngân hàng theo chỉ đạo hoặc yêu cầu của Ban lãnh đạo.

b) Tư vấn soạn thảo, thẩm định văn bản lập quy

- Thực hiện công tác tư vấn soạn thảo văn bản lập quy (VBLQ) cho các đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng.

- Thực hiện công tác thẩm định VBLQ theo quy định; đảm bảo thẩm định VBLQ tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo tính kịp thời và tính thống nhất của hệ thống văn bản, phù hợp với hoạt động của Ngân hàng (NH) trước khi ban hành.

c) Xây dựng, cập nhật và quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền

- Tham mưu, xây dựng quy định về cơ chế phân quyền, ủy quyền của Ngân hàng.

- Theo dõi quá trình vận hành cơ chế phân quyền, ủy quyền; thực hiện công tác đánh giá và đề xuất (nếu có) cho Ban lãnh đạo về cơ chế phân quyền, ủy quyền phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng.

- Thực hiện việc soạn thảo và kiểm soát việc soạn thảo văn bản ủy quyền từ Tổng giám đốc xuống cho CBNV trên toàn hệ thống.

d) Xây dựng, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng:

- Cập nhật kịp thời nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động NH.

- Xây dựng Bản tin pháp luật hàng tháng để phổ biến nội dung văn bản trên toàn hệ thống.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật và các chuyên ngành có liên quan.

- Anh văn: trình độ B

- Vi tính: Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng

- Chứng chỉ liên quan: Chứng chỉ hành nghề luật sư

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

- Tối thiểu 02 năm trở lên ở vị trí chuyên viên pháp lý ngành ngân hàng.

- Thành thạo kiến thức cơ bản về pháp luật, ưu tiên pháp luật về tài chính ngân hàng.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

a) Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt (Lời nói và chữ viết) phải tốt, lưu loát.

- Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là ngành Tài chính Ngân hàng.

b) Khả năng

- Tư duy logic tốt, phân biệt rõ đúng, sai, phân định rõ vấn đề cần tư vấn.

- Đọc và hiểu rõ văn bản pháp luật.

- Có khả năng tư vấn pháp lý tốt.

- Khả năng diễn đạt bằng lời nói và chữ viết.

c) Phẩm chất

- Tư cách đạo đức tốt, tuân thủ pháp luật.

- Không tư lợi và có tinh thần kỷ luật cao.

- Tinh thần trách nhiệm cao.

- Siêng năng, cần cù.

d) Tính cách

- Bình tĩnh, kiên định trong ứng xử.

- Cẩn thận, cầu toàn và cầu thị trong công việc.

- Năng động, hòa đồng với đồng nghiệp.

- Có chính kiến và quan điểm rõ ràng và thái độ cầu thị khi tham mưu cho cấp trên.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/08/2022  (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)