***MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. 1. Trực tiếp thẩm định và trình phê duyệt tín dụng:
  • - Thực hiện thẩm định trực tiếp các hồ sơ tín dụng theo sự phân công của cấp có thẩm quyền
  • - Lập tờ trình cấp tín dụng và các báo cáo, đánh giá có liên quan (nếu có) theo Biểu mẫu quy định.
  • - Trình hồ sơ tín dụng cho Cấp Kiểm Soát/ Ban Giám Đốc Đơn vị.
  • - Theo dõi việc phúc đáp hồ sơ tín dụng
  • - Giao nhận hồ sơ tín dụng với các bộ phận có liên quan tại Vietbank theo đúng quy trình tác nghiệp
  • - Giải quyết/ đề xuất hướng giải quyết các công việc khác có liên quan đến công tác thẩm - định KH trong quá trình cấp tín dụng cho KH.
  • - Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng tín dụng của toàn bộ hồ sơ tín dụng KH đang phụ trách
  1. 2. Các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng

 

  • ****YÊU CẦU CÔNG VIỆC

*YÊU CẦU HỌC VẤN:

 

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành:

+Kinh tế,

+Tài chính,

+Ngân hàng,

+QTKD hoặc các ngành có liên quan

 

*YÊU CẦU KINH  NGHIỆM:

- Ưu tiên các ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm làm Chuyên viên/nhân viên tín dụng/kinh doanh/Quan hệ khách hàng tại các Ngân hàng. 

- Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng Vietbank.

 

*YÊU CẦU KHÁC:

- Kỹ năng tiếp thị

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

- Kỹ năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, dự án đầu tư....

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với máy tính và nghiên cứu tài liệu

 

*NƠI LÀM VIỆC: Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ:

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/06/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn