TRẢI NGHIỆM LIỀN - NHẬN QUÀ NGAY

Thời gian triển khai

09/03/2020 – 30/06/2020

Đối tượng áp dụng

 • Khách hàng hiện hữu, Khách hàng mới chưa đăng ký đầy đủ 3 dịch vụ ngân hàng số (Mobile Vietbank Digital, SMS, Internet Banking) của Vietbank.
 • Khách hàng đã đăng ký dịch vụ nhưng không có giao dịch trên Mobile Vietbank Digital trong vòng 03 tháng gần nhất.

Nội dung ưu đãi

Ưu đãi 1: Dành cho Khách hàng mở mới TKTT (lần đầu) và đăng ký đầy đủ 03 dịch vụ gồm Mobile Vietbank Digital, SMS, Internet Banking.

 • Khách hàng được miễn phí mở mới TTKT và không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu

Ưu đãi 2: Dành cho Khách hàng mới, Khách hàng hiện hữu đăng ký đầy đủ 03 dịch vụ gồm Mobile Vietbank Digital, SMS, Internet Banking.

 • Tặng 60.000 đồng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống/chuyển tiền nhanh trên Mobile Vietbank Digital (Áp dụng cho các giao dịch tối thiểu từ 500.000 đồng)
 • Tặng 40.000 đồng khi thực hiện Nạp tiền điện thoại trên Mobile Vietbank Digital (Áp dụng cho các giao dịch tối thiểu từ 100.000 đồng)

Ưu đãi 3: Dành cho Khách hàng đã đăng ký dịch vụ nhưng không có giao dịch trên Mobile Vietbank Digital trong vòng 03 tháng gần nhất.

 • Tặng 50.000 đồng khi Khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Mobile Vietbank Digital trong thời gian triển khai chương trình

Điều kiện nhận thưởng:

- Khách hàng phải đăng ký đầy đủ 03 dịch vụ gồm Mobile Vietbank Digital, SMS, Internet Banking.

- Không áp dụng đối với những Khách hàng đóng dịch vụ Ngân hàng số và đăng ký lại trong thời gian khuyến mại.

- Trường hợp Khách hàng đã đăng ký 1 (hoặc 1 số) dịch vụ Ngân hàng số nhưng chưa đầy đủ, Khách hàng cần đăng đăng ký đầy đủ để được nhận ưu đãi.

- Đối với Ưu đãi 2:

    + Khách hàng được hưởng tối đa 100.000 đồng/Khách hàng, và được hưởng 1 lần duy nhất trong suốt CTKM.

    + Khách hàng được tặng tiền với điều kiện các giao dịch thanh toán trên Mobile Vietbank Digital được thực hiện trong vòng 30 ngày tính từ ngày đăng ký dịch vụ Ngân hàng số.

- Đối với Ưu đãi 3: Khách hàng được hưởng tối đa 50.000 đồng/KH, và được hưởng 1 lần duy nhất trong suốt CTKM.

Quy định khác

 • Tiền thưởng sẽ được Vietbank chi trả vào tài khoản thanh toán của Khách hàng.
 • Đối với Ưu đãi 2 và 3: Vietbank sẽ chi trả tiền thưởng theo 4 đợt dự kiến như sau:
  - Đợt 1: 20/04/2020
  - Đợt 2: 20/05/2020
  - Đợt 3: 20/06/2020
  - Đợt 4: 20/08/2020