Quản lý dòng tiền hiệu quả

Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý và đảm bảo thanh khoản, Vietbank luôn sẵn sàng đồng hành trong suốt vòng luân chuyển dòng tiền của Doanh Nghiệp.

Tăng uy tín trong giao dịch với đối tác

Để có thể đồng hành cùng Doanh Nghiệp trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ tăng uy tín giao dịch với đối tác, Vietbank đã đa dạng hóa các loại hình bảo lãnh.

Vay mua Ô tô phục vụ Doanh nghiệp

Với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, thời gian trả góp linh hoạt, sản phẩm cho vay mua xe ô tô của VietBank hy vọng có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Vốn - Không phải là rào cản thành công

Doanh Nghiệp không chỉ được hỗ trợ tài chính, mà trong quá trình hoàn thiện hồ sơ vay vốn, Doanh Nghiệp sẽ có cơ hội tự hoàn thiện kế hoạch kinh doanh cũng như nhìn thấy được tỷ lệ thành công và rủi ro có thể xảy ra.