Ông Lê Huy Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân.

- Ông có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng như như Giám đốc Vùng & Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội - Ngân hàng ACB, Tổng giám đốc – Ngân hàng Đại Á.

- Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank trên cương vị Phó Tổng Giám Đốc từ tháng 8/2017.

 


Quay lại