Ông Trần Văn Tá

Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Trần Văn Tá hiện là Phó Giáo sư - Tiến sỹ Kinh tế.
- Ông đã có kinh nghiệm quản lý hơn 45 năm trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính. Ông đã bảo vệ Luận án Tiến sỹ Kinh tế tại Hungary, đã từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng:
+ Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VACPA)
+ Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
+ Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
+ Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính
+ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
- Hiện nay Ông đang là Chủ tịch danh dự VACPA, Hội viên danh dự cao cấp Hội Kiểm toán viên Công chứng Australia, Thành viên HĐQT độc lập Vietbank.


Quay lại