THE PIZZA COMPANY

Ưu đãi trực tiếp 50.000 VND tại The Pizza Company khi thanh toán bằng thẻ Vietbank Visa.

 

Thẻ tín dụng quốc tế Vietbank Visa hợp lệ:

  • Vietbank Visa Luxury Platinum
  • Vietbank Visa Platinum
  • Vietbank Visa My Style

 

 

 

 

THỜI GIAN HƯỞNG ƯU ĐÃI

Đến 17/11/2020

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

• Áp dụng 200 code/ngày
• Chỉ áp dụng tại cửa hàng
• Áp dụng vào thứ 3 hằng tuần
• Chỉ áp dụng thanh toán thẻ có contacless
• Áp dụng với tất cả chương trình khác

 

 

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

  •  Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.