Agoda.com

Visa x Agoda - Vô tư dịch chuyển, tận hưởng ưu đãi giảm ngay 15%  

Áp dụng khi đặt phòng trên Agoda tại: www.agoda.com/visavn

Thẻ tín dụng quốc tế Vietbank Visa hợp lệ:

  • Vietbank Visa Luxury Platinum
  • Vietbank Visa Platinum
  • Vietbank Visa My Style

 

 

 

 

THỜI GIAN HƯỞNG ƯU ĐÃI

Từ 01/04/2023 đến 30/09/2023

 

ƯU ĐÃI ÁP DỤNG

  • Giảm 15% (tối đa VNĐ 700.000 cho mỗi yêu cầu) khi đặt phòng khách sạn toàn cầu mỗi ngày bằng thẻ Visa
  • Thời gian đặt phòng: 01/04/2023 – 30/09/2023
  • Thời gian lưu trú: 01/04/2023 – 31/10/2023

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 

 

1. Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn.
2. Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).
3. Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI” hoặc ""ĐƯỢC ÁP DỤNG PHIẾU GIẢM GIÁ"". Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ Visa đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ Visa để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
4. Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
5. Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.
6. Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Visa và Agoda. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa và/hoặc Agoda là quyết định cuối cùng.
7. Visa và/hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
8. Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa Visa và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).
9. Khuyến mại chỉ áp dụng cho các chủ thẻ Visa hợp lệ đang sở hữu thẻ Visa phát hành tại Việt Nam.
10. Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.
11. Visa và/hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.

Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.


Visa và Nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.


Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi Nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và Nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.