Agoda.com

 • Duy nhất ngày 03/03, chủ thẻ Visa sẽ nhận được giảm giá trực tiếp 20% khi đặt phòng trên trang Agoda và thanh toán bằng thẻ Vietbank Visa

 • Ngoài ra giảm giá 10% cho các ngày khác.

 • Không giới hạn số lượng đặt phòng và số tiền giảm giá tối đa trên mỗi đặt phòng
  Chỉ áp dụng khi đặt phòng trên Agoda  

Áp dụng khi đặt phòng trên Agoda tại: www.agoda.com/visavn

Thẻ tín dụng quốc tế Vietbank Visa hợp lệ:

 • Vietbank Visa Luxury Platinum
 • Vietbank Visa Platinum
 • Vietbank Visa My Style

 

 

 

 

THỜI GIAN HƯỞNG ƯU ĐÃI

25/10/2019 - 30/09/2020

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Giảm giá trực tiếp 20% với mỗi đặt phòng trên Agoda vào các ngày Evolution Travel (11.11, 12.12, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9) hàng tháng
 • Giảm 10% vào các ngày còn lại.
 • Chỉ áp dụng khi đặt phòng trên Agoda tại đường link: www.agoda.com/visavn
 • Không giới hạn số lượng đặt phòng và số tiền giảm giá tối đa trên mỗi đặt phòng.

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Đặt phòng trên trang Agoda và thanh toán bằng thẻ Vietbank Visa.

 • Giảm giá trực tiếp 20% với mỗi đặt phòng trên Agoda vào các ngày Evolution Travel (11.11, 12.12, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9) hàng tháng.
 • Giảm 10% vào các ngày còn lại. 
 • Chỉ áp dụng khi đặt phòng trên Agoda tại đường link: www.agoda.com/visavn

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

- Vietbank Visa và đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa và Agoda là quyết định cuối cùng.

- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Vietbank Visa không tham gia vào hợp đồng này.

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.