McDonald's

Các khách hàng sử dụng thẻ thanh toán nội địa của Vietbank thực hiện giao dịch tại hệ thống các cửa hàng McDonald’s sẽ được tặng 01 phần quà tặng (combo) gồm:
+ 01 đồ chơi (nhân vật hoạt hình Minions);
+ 01 ly nước cỡ lớn (Coca cola, Milo hoặc TH Truemilk).

Địa chỉ cửa hàng:

  • Tại các cửa hàng thuộc hệ thống McDonald's

 

Áp dụng cho tất cả các chủ Thẻ nội địa Vietbank

 

 

 

 

THỜI GIAN HƯỞNG ƯU ĐÃI

Từ 13/12/2020 đến 30/01/2020

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán nội địa của Vietbank thực hiện giao dịch thanh toán tại hệ thống các cửa hàng McDonald’s

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

- Áp dụng cho giao dịch thẻ thanh toán nội địa Vietbank thanh toán thành công tại quầy thanh toán (POS) thuộc hệ thống cửa hàng McDonald’s Việt Nam
- Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 150.000 VND trên một giao dịch thẻ thanh toán nội địa Vietbank (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một giao dịch).
- Mỗi chủ thẻ Vietbank được nhận tối đa 01 phần quà tặng (combo) duy nhất trên một đơn hàng từ 150.000 VND trong suốt thời gian áp dụng Chương trình.
- Chương trình khuyến mại này không áp dụng hình thức cộng gộp khuyến mãi và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của McDonald’s.
- Chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho dịch vụ giao hàng McDelivery và thanh toán qua màn hình tương tác gọi món của McDonald’s.