ADAYROI

Giảm trực tiếp 50.000 VND cho hoá đơn từ 500.000 VND trở lên tại Adayroi khi thanh toán bằng thẻ Vietbank Visa, áp dụng mỗi thứ 5 hàng tuần.

Địa chỉ áp dụng: https://www.adayroi.com/

 

 

Thẻ tín dụng quốc tế Vietbank Visa hợp lệ:

 • Vietbank Visa Luxury Platinum
 • Vietbank Visa Platinum
 • Vietbank Visa My Style

 

 

 

 

THỜI GIAN HƯỞNG ƯU ĐÃI

Từ 15/04/2019 - 15/01/2020

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Tại bước thanh toán, chọn phương thức thanh toán “thẻ Vietbank Visa nhận ưu đãi giảm giá 50.000VNĐ” để nhận ưu đãi.
 • Áp dụng cho hoá đơn từ 500.000VNĐ trở lên
 • Tối đa 555 hoá đơn/ngày
 • Mỗi thẻ được giảm giá tối đa 05 lần/chương trình

 

 

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

 • Vietbank Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.

 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Vietbank Visa và Adayroi là quyết định cuối cùng.

 • Để tránh hiểu nhầm, trong khi Vietbank Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.

 • Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.