*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng và quản lý trực tiếp nguồn lực của bộ phận; Định hướng phát triển và lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên cấp dưới.

- Trực tiếp làm việc với các Đơn vị nghiệp vụ để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu phát triển/thay đổi các dự án phần mềm.

- Tham gia xây dựng, phát triển, sữa lỗi và kiểm thử các ứng dụng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ của các Đơn vị nghiệp vụ trong các hoạt động của Ngân hàng.

- Hỗ trợ công tác đào tạo sử dụng các hệ thống, phần mềm ứng dụng cho các Đơn vị nghiệp vụ của Ngân hàng.

- Phối hợp với các bộ phận vận hành để hỗ trợ triển khai và xử lý các sự cố nếu có.

- Tìm hiểu và nắm bắt các nghiệp vụ trong hoạt động của Ngân hàng.

- Tìm hiểu và nắm bắt các hệ thống, giải pháp CNTT đang được sử dụng hoặc đang trong quá trình phát triển của Ngân hàng như Core Banking, Core Thẻ,...

- Trực tiếp quản lý và điều phối nguồn nhân lực của bộ phận để hỗ trợ các dự án phát triển phần mềm;

- Hỗ trợ các bộ phận vận hành trong việc rà soát và xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống phần mềm;

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu phát triển phần mềm; Thu thập, phân tích, thiết kế và phát triển các giải pháp phần mềm để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các Đơn vị nghiệp vụ.

- Tìm hiểu và sữa lỗi liên quan đến các hệ thống phần mềm được sử dụng trong Ngân hàng.

- Nghiên cứu, tìm hiểu và thử nghiệm các công nghệ, kỹ thuật mới nhằm cung cấp các giải pháp CNTT hữu ích cho hoạt động của Ngân hàng, hỗ trợ đào tạo các nhân sự trong P. PTUD.

- Xây dựng và thiết lập các tiêu chuẩn về phát triển phần mềm, bảo mật để nâng cao chất lượng của sản phẩm phần mềm.

- Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo đối với các giải pháp CNTT sẽ được ứng dụng đến các Đơn vị nghiệp vụ liên quan.

- Rà soát, tổng hợp và đánh giá nhu cầu phát triển ứng dụng hàng năm.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học các ngành trong lĩnh vực CNTT và các chuyên ngành liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm.

- Có kiến thức tốt về các nền tảng Java hoặc .NET; OOP, Webservice/RESTful, Unit Test; Front-end: JavaScript, CSS, HTML;

- Có hiểu biết và kinh nghiệm triển khai đối với các application server như Tomcat, Jboss. IBM WebSphere; hoặc IIS.

- Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu (tiêu biểu là Oracle và MS SQL), PL/SQL (viết function, stored procedure, v.v..)

- Có kinh nghiệm làm việc nhóm và đã từng quản lý nhóm 3 thành viên; Có khả năng đào tạo, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển cho nhân viên

- Hiểu rõ về các quy trình phát triển phần mềm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với SCRUM.

- Có khả năng tìm hiểu và nắm bắt; chia sẻ các kỹ thuật, công nghệ mới

- Có giao tiếp tiếng anh tốt; Có thể sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng

- Ưu tiên người có hiểu biết về bảo mật, tiêu chuẩn bảo mật trong phát triển phần mềm

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về các framwork như Bootstrap, AngularJS, Node.js, Jquery

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng mobile trên Android, iOS hoặc React Native

- Ưu tiên người có kiến thức về bảo mật và các tiêu chuẩn bảo mật trong phát triển phần mềm

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về Continuous Integration/Continuous Delivery; Maven; Jenkins.

- Ưu tiên người có hiểu biết về SOA; Thiết kế hệ thống phần mềm;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý dự án.

*NƠI LÀM VIỆC

- Hội sở

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/05/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ