*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phân công công việc và kiểm tra giám sát công việc của nhân viên trong bộ phận

- Phân công công việc cho Nhân viên trong bộ phận

- Kiểm tra, giám sát công việc của Nhân viên

- Hỗ trợ, kèm cặp nhân viên trong quá trình thực hiện

2. Quản lý các công việc liên quan của Bộ phận

   2.1 Phát hành Thẻ, PIN và in Sao kê hàng tháng cho Chủ thẻ

        + Quản lý việc phát hành Thẻ/PIN và Sao kê hàng tháng với số lượng và thời gian phát hành theo đúng quy định của Ngân hàng.

        + Trong trường hợp Thuê ngoài đối tác phát hành Thẻ/PIN: Phối hợp với đối tác trong việc phát hành Thẻ, PIN, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

        + Liên hệ với đối tác, các Phòng ban liên quan nhằm kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh.

   2.2 Giao thẻ, PIN, sao kê cho khách hàng:

        + Quản lý việc giao Thẻ, PIN, sao kê hàng tháng cho khách

        + Liên hệ với đối tác để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao thẻ, PIN, sao kê hàng tháng.

        + Phối hợp với các đối tác để nâng cao chất lượng giao thẻ, PIN, Sao kê cho khách hàng.

   2.3 Quản lý số lượng Thẻ, PIN, Sao kê hoàn trả và xử lý theo quy định Ngân hàng.

        + Quản lý số lượng Thẻ, PIN, Sao kê hoàn trả

        + Tìm hiểu báo cáo lý do hoàn trả và phối hợp với các bộ phận liên quan để đề xuất giải pháp thực hiện.

        + Kiểm soát việc xử lý: hủy/ giao lại Thẻ, PIN , Sao kê hoàn trả theo đúng quy định của Ngân hàng.

   2.4 Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến việc phát hành hoặc giao Thẻ/PIN/ Sao kê Chủ thẻ.

        + Kiểm tra, đôn đốc nhân viên trong việc tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến việc phát hành Thẻ/PIN/Sao kê Chủ thẻ.

        + Kiểm soát và hỗ trợ nhân viên trong việc xử lý các yêu cầu của Chủ thẻ.

3. Theo dõi, duy trì số lượng thẻ trắng, ấn phẩm liên quan đến thẻ đủ cho hoạt động (theo kế hoạch Kinh doanh):

- Theo dõi số lượng thẻ trắng, ấn phẩm liên quan đến thẻ tại Kho đối tác/ tại kho của Vietbak để đảm bảo đủ số lượng sử dụng, đáp ứng theo kế hoạch kinh doanh của TTT.

- Cảnh báo đến các bộ phận liên quan khi số lượng thẻ trắng, ấn phẩm liên quan đến thẻ tồn kho xuống mức cảnh báo theo quy định của TTT.

- Phối hợp với các  bộ phận liên quan trong việc lập kế hoạch và yêu cầu đối tác cung cấp bổ sung.

4. Theo dõi việc bảo trì trang thiết bị sản xuất Thẻ

- Phối hợp với đối tác cung cấp trang thiết bị, giải pháp liên quan đến phát hành Thẻ trong việc bảo trì theo định kỳ các thiết bị sản xuất Thẻ.

- Liên hệ đối tác trong việc sửa chữa thiết bị sản xuất Thẻ khi phát sinh hư hỏng nhằm đảm bảo vận hành việc phát hành Thẻ không bị gián đoạn.

5. Tham gia cải tiến quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Thẻ

- Tham gia các đội dự án nhằm cải tiến quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Thẻ.

- Thường xuyên cập nhật các tính năng, tiện ích mới của đối tác liên quan đến thiết bị, giải pháp phát hành Thẻ nhằm từng bước cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả trong quá trình phát hành Thẻ của Trung tâm thẻ.

- Phối hợp với các Phòng, ban liên quan hoặc các bộ phận tại Trung tâm Thẻ nhằm cải tiến quy trình nghiệp vụ tại Vietbank nói chung và tại Trung tâm Thẻ nói riêng.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm cùng lĩnh vực, trong đó có 01 năm ở vị trí quản lý tương đương trở lên.

- Am hiểu các hệ thống phần cứng, phần mềm và thiết bị thẻ.

- Có kiến thức chuyên môn về hệ thống và nghiệp vụ thẻ.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Quản lý nhân viên

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

- Khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến sản phẩm Thẻ

- Trung thực

- Có trách nhiệm

- Cẩn thận

- Nhanh nhẹn

- Chịu khó học hỏi

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/10/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ