*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hàng ngày thực hiện theo dõi các chỉ số an toàn tín dụng theo quy định của NHNN và nội bộ của Vietbank và cảnh báo các trường hợp vượt giới hạn tín dụng.

- Quản lý danh mục tín dụng theo chính sách tín dụng của Vietbank.

- Theo dõi, quản lý dư nợ các khách hàng, nhóm khách hàng lớn, quan trọng của Vietbank.

- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng.

- Lập báo cáo quản trị, thông kê liên quan đến tín dụng định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản lý rủi ro (ưu tiên Đại học nước ngoài)

- Kiến thức chuyên môn:

  + Hiểu biết về các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại.

  + Hiều biết về các quy định của NHNN trong quản lý rủi ro tín dụng.

  + Hiểu biết tường tận về sử dụng phần mềm liên quan đến công việc (Words, Exel,...)

  + Ưu tiên biết toán thống kê

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên phải là sinh viên tốt nghiệp tối thiểu loại khá.

- Ưu tiên ứng viên đã có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

* CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng xử lý và thông kê số liệu

- Giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: Words, Excel

- Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/05/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ