*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • - Tổ chức việc xây dựng, phân bổ, giám sát tiến độ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đến từng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh: tín dụng, huy động, thu dịch vụ....
 • - Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường, kế hoạch tiếp thị các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
 • - Tổ chức quản lý khách hàng: thực hiện và giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng, bảo vệ uy tín thương hiệu Ngân hàng, ổn định hoạt động Ngân hàng.
 • - Tổ chức quản lý và cải tiến các hoạt động nghiệp vụ toàn Phòng Giao Dịch (PGD) nằm trong khuôn khổ được phép của Ngân hàng và quy định pháp luật.
 • - Tổ chức thực hiện, kiểm soát hoạt động hạch toán kế toán, hoạt động kho quỹ của PGD và đơn vị được phân công phụ trách (nếu có).
 • - Tổ chức thực hiện, kiểm tra, chịu trách nhiệm quản trị rủi ro các mặt hoạt động của PGD.
 • - Tổ chức thực hiện đối với những hoạt động mà PGD khác phải thông qua đơn vị mình; đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVKD khác hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong mọi mặt hoạt động.
 • - Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý ngành, địa phương.
 • - Tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân sự; bố trí nhân sự phù hợp; đánh giá chất lượng, thành tích của các Phòng/Bộ phận, cá nhân trong PGD đảm bảo kiểm soát đội ngũ cán bộ của PGD thực hiện tốt mô hình và chiến lược kinh doanh theo chiến lược của Vietbank.
 • - Xây dựng môi trường làm việc và các điều kiện thúc đẩy năng lực của CBNV trực thuộc; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, quản lý chặt chẽ sự tuận thủ và tính chấp hành nội quy, quy định nghiệp vụ của CBNV thực thuộc.
 • - Quyết định, phê duyệt các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của PGD căn cứ trên phân quyền - ủy quyền của Tổng giám đốc hoặc người được phân quyền quy định trong từng thời kỳ.
 • - Ký kết các văn bản, hợp đồng với khách hàng theo hạn mức được ủy quyền trong từng thời kỳ; đồng thời được quyền sử dụng con dấu theo quy định của Vietbank.
 • - Tuân thủ pháp luật, quy định của Vietbank trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao một cách chủ động, cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của Vietbank.
 • - Chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất về kết quả thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó có tối thiểu 02 năm làm công tác quản lý, điều hành.

- Hiểu biết diễn biến tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước.

*YÊU CẦU KHÁC

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Tình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ B hoặc tương đương.

- Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và phối hợp hành động.

- Kỹ năng đánh giá hiệu suất công việc.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

- Kỹ năng ra quyết định.

- Kỹ năng huấn luyện và đào tạo.

- Quản lý sự thay đổi.

*NƠI LÀM VIỆC

- KV HCM

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

 - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 15/06/2019 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

*CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

- Ứng viên gửi CV theo mẫu Vietbank qua địa chỉ tuyendung@vietbank.com.vn.(Bấm Tải mẫu Vietbank)

--->Tiêu đề mail ứng tuyển và CV theo cú pháp như sau: Khu vực dự tuyển-Đơn vị-chức danh dự tuyển-họ tên (vd: HCM-GDPGD-NGUYEN VAN A)
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ngân hàng: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Nhân sự - 62A CMT8, phường 6, quận 3, TP.HCM. (Khuyến khích nộp hồ sơ qua mail)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ