*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phối hợp với các nhận viên/chuyên viên khác trong Bộ phận đề xuất hướng xử lý các giao dịch gian lận

- Đề xuất và thiết lập các thông số chuẩn chi trên hệ thống thẻ và hệ thống chuẩn chi của các tổ chức thẻ nhằm kiểm soát giao dịch thẻ

- Cầu đạt các tiêu chí theo dõi giao dịch thẻ để phát hiện các giao dịch nghi ngờ gian lận

- Phối hợp với các phòng ban để theo dõi tình hình tuân thủ quy định của tổ chức thẻ và NHNN

- Tổng hợp tài liệu đào tạo, hồ sơ, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của bộ phận

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, QTKD, ngoại thương, CNTT...

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Hiểu biết chi tiết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.

- Hiểu biết về các sản phẩm Thẻ của Ngân hàng.

- Hiểu biết về các chính sách Thẻ, các qui định pháp luật liên quan.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Cách giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng thương lượng, thuyết phục

- Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Kỹ năng quản lý thời gian

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/10/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ