VIETBANK ĐẠT TOP 100 SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TIN VÀ DÙNG VIỆT NAM NĂM 2018

Ngày 29/11/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) được trao chứng nhận TOP 100 Sản phẩm - Dịch vụ Tin và Dùng Việt Nam Năm 2018.

Kết quả do độc giả ấn phẩm Tư vấn & Tiêu dùng - Thời báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn.

Ông Hồ Phan Hải Triều - Phó Tổng Giám Đốc đại diện Vietbank nhận Chứng nhận và biểu trưng Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ Tin và Dùng Việt Nam năm 2018.

Chứng nhận và biểu trưng Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ Tin và Dùng Việt Nam năm 2018.