Thông báo Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của ông Hoàng Minh Dũng, bà Nguyễn Thị Hương để xử lý thu hồi nợ xấu của Công ty HADACO tại Vietbank.

Xem văn bản thu giữ tài sản tại đây.