Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ đối với Công ty TNHH MTV Bigico.