THÔNG BÁO RAO BÁN CÔNG KHAI CÁC TÀI SẢN

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) thông báo về việc rao bán công khai các tài sản có nguồn gốc từ xử lý nợ. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.