Chuyển tiền an tâm - Vững lòng mùa dịch

Đồng hành chia sẻ khó khăn cùng khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời cam kết các trách nhiệm với cộng đồng, Vietbank triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ nhu cầu chuyển tiền nước ngoài.

Thời gian triển khai

Từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020 (hoặc đến khi hết dịch Covid-19)

Đối tượng áp dụng

Khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền học phí/sinh hoạt phí học tập tại nước ngoài và trợ cấp thân nhân ở nước ngoài.

Nội dung ưu đãi

  • Hạn mức sinh hoạt phí lên đến USD40,000.00/du học sinh/năm học 2020 (trường hợp tổ chức nước ngoài không quy định).
  • Hạn mức trợ cấp thân nhân: tối đa USD15,000.00/người hưởng trợ cấp nhận được từ 1 người thân tại Việt Nam/năm và tổng số tiền người hưởng trợ cấp nhận từ các người thân ở Việt Nam không quá USD70,000.00/năm.
  • Giảm đến 50% phí chuyển tiền quốc tế.
  • Hỗ trợ tỷ giá mua bán ngoại tệ.