Gói ưu đãi Vững bền doanh nghiệp Việt

Từ nay đến 30/12/2019, Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) khi mở mới tài khoản thanh toán (CIF) tại Vietbank sẽ nhận được nhiều ưu đãi vượt trội bao gồm: lãi suất cho vay, miễn giảm phí dịch vụ,…

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/09/2019 – 30/12/2019.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp chưa mở tài khoản thanh toán/ chưa giao dịch tại Vietbank (chưa có số CIF tại Vietbank).

Nội dung ưu đãi:

+ Miễn phí các dịch vụ sau:

   - Mở tài khoản thanh toán (mỗi loại tiền chỉ áp dụng cho 1 tài khoản);

   - Quản lý tài khoản hàng tháng;

   - Duy trì dịch vụ SMS Banking hàng tháng;

   - Dịch vụ chi lương hàng tháng (áp dụng tối đa cho 100 tài khoản CBNV/ DN);

   - Chuyển tiền trong/ ngoài hệ thống Vietbank;

   - Nộp tiền mặt và rút tiền mặt VNĐ, không phân biệt số tiền (cùng Tỉnh/TP với TTKD nơi KH có tài khoản);

   - Đăng ký tài khoản doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Giảm phí các dịch vụ sau:

  •    - Giảm 50% phí Thanh toán quốc tế;
  •    - Giảm 50% phí phát hành bảo lãnh.

+ Gói Ưu đãi cho vay:

  •    - Các nhóm khách hàng áp dụng:
  •      Nhóm 1: KHDN có số CIF mở từ ngày 01/09/2019 tới 30/12/2019
  •      Nhóm 2: KHDN có số CIF mở từ ngày 18/03/2019 tới 31/08/2019
  •    - Hạn mức giải ngân tối đa: 25 tỷ VNĐ/ KHDN
  •    - Lãi suất ưu đãi:

    •