Đặng Ngọc Lan

Thành viên HĐQT

- Bà Đặng Ngọc Lan là Cử nhân trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.
- Bà Lan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đã tham gia vào nhiều dự án phát triển và đầu tư quan trọng, nắm giữ các vị trí:
+ Phó Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ
+ Chủ tịch công đoàn tại Ngân hàng Á Châu
- Từ những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác, Bà đã góp phần cùng HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển của Vietbank.


Quay lại