Ông Đỗ Khoa Hiệp

Phó Tổng Giám đốc

- Ông Đỗ Khoa Hiệp chính thức được Hội đồng quản trị Vietbank bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc vào tháng 3/2022 và được phân công phụ trách Khối Vận hành, Khối Tài chính và Khối CNTT.

- Ông Đỗ Khoa Hiệp tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh theo Chương trình hợp tác Pháp – Việt; Thạc sỹ quản lý - Trường Kinh doanh AUDENCIA (CH Pháp); Kỹ sư điện tử viễn thông – ĐH Bách Khoa TP HCM.

  • - Quá trình công tác:

+ Ông Đỗ Khoa Hiệp đã có bề dày chuyên môn kinh nghiệm trên các cương vị quản lý cấp cao mà ông đảm nhiệm tại Ngân hàng TMCP khác với 10 năm công tác. Năm 2012 Ông bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quản lý rủi ro hoạt động, sau đó là được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Rủi ro vào năm 2015 và sau đó là Giám đốc Khối Vận hành từ tháng 5/2020.

+ Trước đó, ông đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động quốc tế tại các nước Châu Á và Pháp trong các lĩnh vực chiến lược, hoạt động, mô hình tài chính, quản lý thay đổi và tái cấu trúc quy trình kinh doanh.”

Chu tich