*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trực tiếp quản lý nhân sự, quản lý nghiệp vụ đối với các nhân sự thuộc Bộ phận Xử lý nợ tại Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng (gọi tắt là Khu vực) và theo phân công của Ban Giám đốc QLN.

- Trực tiếp tham gia công tác xử lý danh mục các khoản nợ tại Khu vực theo phân công của Ban Giám đốc Quản lý nợ.

- Giúp việc cho Ban Giám đốc QLN trong công tác quản lý nhân sự, quản lý nghiệp vụ thuộc Phòng QLN.

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ phận Xử lý nợ tại Khu vực gắn liền với kế hoạch của Phòng, Khối, Ngân hàng.

- Tham mưu và tham gia cùng Ban Giám đốc QLN trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của Phòng QLN.

- Tham gia tổ chức đội ngũ CBNV thực hiện các công việc hàng ngày theo kế hoạch đã được đề ra

- Quản lý công việc và hiệu suất của Bộ phận Xử lý nợ Khu vực trực thuộc Phòng QLN và theo phân công của Ban Giám đốc QLN.

- Thực hiện xử lý các khoản nợ quá hạn (từ nhóm 2 đến Nhóm 5), đến giai đoạn có bản án hoặc khi chuyển hồ sơ sang giai đoạn thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm.

- Quản lý, xử lý, thu hồi nợ quá hạn tại Khu vực;

- Tổng hợp thông tin xử lý nợ;

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành liên quan

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Ngân hàng

- Tham gia các khóa đào tạo các lớp hành nghề công chứng, luật sư

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHỐT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/01/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn