*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý và phát triển sản phẩm huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp (bao gồm FDI)

- Tham mưu chiến lược cho các dòng Sản phẩm Huy động doanh nghiệp, dịch vụ tài khoản/ tài chính theo từng phân khúc khách hàng, khu vực địa lý, thị trường, … phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng;

- Nghiên cứu thị trường, đánh giá xu hướng thị trường làm cơ sở phát triển Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính doanh nghiệp mới, cải tiến hoặc hủy bỏ các sản phẩm hiện hữu;

- Tham mưu xây dựng, quản lý hệ thống Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng theo từng phân khúc, từng thời kỳ, từng địa bàn cụ thể;

- Nghiên cứu, xây dựng sản phẩm theo đề nghị của Khối Doanh nghiệp, TTKD

- Phối hợp với các TTKD và các phòng ban liên quan để triển khai bán Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính doanh nghiệp tới khách hàng

- Quản lý hệ thống văn bản nội bộ liên quan đến Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính doanh nghiệp: rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành, chỉnh sửa, chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình, thông báo, hướng dẫn, mẫu biểu cho các Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính doanh nghiệp

- Xây dựng các tiêu chí quản lý hiệu quả của một sản phẩm huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính để phục vụ cho việc quyết định mở rộng/thu hẹp/chấm dứt và/hoặc cải tiến đối với các sản phẩm, dịch vụ tài khoản/ tài chính

- Xây dựng các chương trình ưu đãi, các chương trình quảng bả Sản phẩm Huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

2. Tham mưu chính sách, cơ chế và công cụ đánh giá liên quan đến sản phẩm huy động, dịch vụ tài khoản/ và tài chính

- Tham mưu biểu lãi suất, phí cho sản phẩm huy động, dịch vụ tài khoản/ tài chính

- Nghiên cứu giá sản phẩm (lãi suất, phí) để có kế hoạch bổ sung, cập nhật biểu lãi suất, phí nhằm đạt hiệu quả, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với pháp luật

- Giám sát việc thực hiện các chính sách về lãi suất huy động doanh nghiệp, về phí dịch vụ liên quan tới huy động doanh nghiệp của các TTKD phù hợp Quy định của Ngân hàng Nhà nước, thị trường và yêu cầu của Vietbank

3. Huấn luyện và đào tạo kiến thức sản phẩm

- Hướng dẫn nghiệp vụ và đào tạo về kiến thức Sản phẩm Huy động doanh nghiệp cho đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ tác nghiệp tại TTKD

- Xây dựng tài liệu đào tạo, công cụ/ tài liệu bán hàng (tờ rơi, thư ngỏ, …)

4. Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Lãnh đạo

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KIẾN THỨC

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, ngoại thương, và các chuyên ngành liên quan

- Có hiểu biết về sản phẩm huy động tiền gửi doanh nghiệp; cách tính lãi suất huy động; chứng chỉ tiền gửi tổ chức tín dụng

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm về chuyên môn sản phẩm huy động ngân hàng, giao dịch tài khoản ngân hàng.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý

*YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo

- Khả năng trình bày văn bản, thuyết trình

- Cẩn thận, chịu khó, trung thực, tuân thủ...

- Khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Vi tính: văn phòng

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2021(ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn