*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện và quản lý hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo định hướng.

- Đề xuất, tham gia đóng góp, phát triển ý tưởng các hoạt động gia tăng và phát triển hình     ảnh thương hiệu.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương hiệu theo tháng, quý, năm và theo định hướng/ chỉ đạo từ cấp quản lý trực tiếp.

- Xây dựng, vận hành và kiểm soát các hoạt động theo hệ thống nhận diện thương hiệu.

- Trực tiếp tổ chức các hoạt động, sự kiện thương hiệu

- Tổng hợp, đánh giá, đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động

2. Theo dõi, quản lý ngân sách tiếp thị thương hiệu theo kế hoạch, kiểm soát vận hành hoạt động theo quy trình/ quy định

- Theo dõi, quản lý và kiểm soát chi phí các hoạt động thực hiện

- Kiểm soát vận hành hoạt động theo quy trình/ quy định

3. Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu và báo cáo các hoạt động thực hiện theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu phát sinh

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, chuyên ngành có liên quan Marketing.

- Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng hỗ trợ công viêc khác.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng tại các mảng nghiệp vụ liên quan

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn