*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý và tổ chức thực hiện trình ngân sách mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động toàn hệ thống, chịu trách nhiệm thực hiện nghiệm thu/bàn giao toàn hệ thống.:
    + Thiết bị ngân quỹ;
    + Trang thiết bị văn phòng;
    + Tài sản khác: xe ô tô, ....
- Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ của Bộ phận phụ trách;
- Phụ trách xây dựng các tài liệu phục vụ công tác đào tạo về nghiệp vụ do Phòng/Bộ phận ban hành;
- Quản lý danh mục tài sản của Vietbank và phối hợp hướng dẫn các đơn vị toàn hệ thống tổ chức kiểm kê (định kỳ và đột xuất), dán mã tài sản theo quy định;
- Tổ chức thanh lý các trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển không còn sử dụng của các đơn vị trực tiếp tại Hội sở, TPHCM và hỗ trợ các đơn vị khu vực ngoài TP.HCM thực hiện công việc trên theo quy định;
- Phụ trách bảo hiểm tài sản/ vận chuyển tiền, cháy nổ, xe, cơ sở vật chất,... tại TPHCM và hỗ trợ các đơn vị khu vực ngoài TP.HCM thực hiện công việc trên theo quy định;
- Khai thác tài sản thuê và khách thuê tại các nhà thuộc sở hữu Vietbank/ Công ty con;
- Quản lý kho hàng hóa quà tặng khuyến mãi, ấn chỉ ấn phẩm và kho hàng cầm cố thế chấp (nếu có)
- Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các công việc của BỘ PHẬN định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm với Giám đốc Phòng QLTS, Trung tâm DVNB và Tổng Giám đốc.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, Kế toán, Quản trị văn phòng ... và các chuyên ngành có liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Đã có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng

- Đã có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng cùng vị trí

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc;
- Xác định và giải quyết vấn đề tốt;
- Vi tính thành thạo;
- Ngoại ngữ giao tiếp;
- Kỹ năng thuyết trình;
- Kỹ năng đàm phán;
- Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Kỹ năng quản lý thời gian;

  • *NƠI LÀM VIỆC
  • - TP.Hồ Chí Minh
  • *HẠN NỘP HỒ SƠ
  • - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/07/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn