Công việc nghiệp vụ:

 

Chịu trách nhiệm thực hiện: Phụ trách đầu mối tiếp nhận thông tin và tổng hợp báo cáo Giám đốc Phòng Quản lý Tài sản, chỉ đạo thực hiện trong quan hệ công việc giữa BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI - Hội sở với các Phòng/Ban và Kênh phân phối.


- Quản lý chung hoạt động các nhân sự trực thuộc BỘ PHẬN;
- Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ của Bộ phận phụ trách;
- Phụ trách xây dựng các tài liệu phục vụ công tác đào tạo về nghiệp vụ do Phòng/Bộ phận ban hành;
- Tham gia thực hiện các công việc trong các quy trình do Vietbank ban hành có liên quan đến Phòng/Bộ phận;
- Lập bảng phân công cho các nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên;
- Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh
- Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các công việc của BỘ PHẬN định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm với Giám đốc QLTS, Trung tâm DVNB và Tổng Giám đốc.

- Thực hiện công tác Phát triển mạng lưới:
+ Xây dựng Quy chuẩn mặt bằng, Quy trình phát triển mạng lưới;
+ Lập đề án mở mới các TTKD theo kế hoạch đã được phê duyệt;
+ Triển khai công tác tìm kiếm và đánh giá mặt bằng theo kế hoạch PTML trên toàn hệ thống;
+ Trình thuê các mặt bằng theo các tiêu chí, quy chuẩn Vietbank ban hành;
+ Thực hiện các thủ tục pháp lý đối với TTKD thành lập mới và thay đổi tên, địa điểm hoạt động các TTKD hiện hữu;
+ Báo cáo NHNN và các cơ quan liên quan công tác PTML;

 

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thẩm định giá, Bất động sản, Luật, Quản trị kinh doanh.

- Ưu tiên có chuyên môn am hiểu về Bất động sản, mở rộng quy mô phát triển các phòng giao dịch.

- Khả năng ngoại giao đối ngoại, đối nội tốt.

 

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm phát triển hệ thống ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, công ty địa ốc.

- Đã có kinh nghiệm quản lý ít nhất 01 năm trong lĩnh vực/ngành ngân hàng cùng vị trí

 

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

Kỹ năng quản lý- Kỹ năng Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc;
- Xác định và giải quyết vấn đề phát sinh;
- Vi tính thành thạo;
- Ngoại ngữ giao tiếp;
- Kỹ năng thuyết trình;
- Kỹ năng đàm phán;
- Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Kỹ năng quản lý thời gian;- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

- Nhiệt tình, nhạy bén trong công việc

- Vi tính: văn phòng

- Ngoại ngữ: theo quy định Vietbank

 

*NƠI LÀM VIỆC

 

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

 

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/07/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

 


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn