*MÔ TẢ CÔNG VIÊC

Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của BPMS&QLHĐ, bao gồm việc hoạch định/ xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm soát và cả tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống, nguồn lực bao gồm:

- Phụ trách đầu mối tiếp nhận thông tin và tổng hợp báo cáo cấp trên, chỉ đạo thực hiện trong quan hệ công việc giữa bộ phận mua sắm và quản lý hợp đồng - Hội sở với các phòng/ban và kênh phân phối.

- Triển khai mua sắm tài sản, dịch vụ, xây dựng cơ bản trên toàn hệ thống theo quy định; bao gồm:

 •  Mua sắm tập trung hàng năm.
 •    + Mua sắm theo nhu cầu, yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống, không giới hạn, bao gồm:
 •    + Mua sắm Xây dựng cơ bản : Thực hiện việc mua sắm các công tác sửa chữa/ bảo trì bảo dưỡng thiết bị/ xây dựng cơ bản cho toàn hệ thống theo Quy chế, quy định ngân hàng. 

   + Mua sắm Marketing: Thực hiện mua sắm gói in ấn, gói quà tặng các chương trình khuyến mãi, gói thầu tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh/ phòng giao dịch, gói chương trình chăm sóc khách hàng tổ chức hàng năm như Tết trung thu , chương trình Hè , Tết nguyên đán , các gói in ấn POSM, các gói tư vấn, dịch vụ liên quan khác.

   + Mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin : Thực hiện mua sắm các thiết bị phần cứng , phần mềm, dịch vụ liên quan đến Công nghệ thông tin, thực hiện các gói thầu liên quan triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin cho hệ thống Ngân hàng, các gói tư vấn, dịch vụ liên quan khác.

   + Mua sắm Tổng hợp - Hành chính quản trị : Thực hiện mua sắm các gói mua sắm Tổng hợp của ngân hàng , các gói Dịch vụ vệ sinh , Khám sức khỏe toàn hàng , Văn phòng phẩm, thực hiện mua sắm sửa chữa xe trên toàn hàng, các gói tư vấn, dịch vụ liên quan khác.

- Quản lý chung hoạt động các nhân sự trực thuộc bộ phận mua sắm và quản lý hợp đồng:

 •   + Công tác Mua sắm;
 •   + Công tác Quản lý hợp đồng;
 •   + Hoạch định các kế hoạch, dự án, hoạt động;
 •   + Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ của Bộ phận phụ trách;
 •   + Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ phận;
 •   + Xây dựng các tài liệu phục vụ công tác đào tạo về nghiệp vụ do Phòng/Bộ phận ban hành;
 •   + Tham gia thực hiện các công việc trong các quy trình do Vietbank ban hành có liên quan đến Phòng/Bộ phận;
 •   + Lập bảng phân công, đánh giá công việc cho các nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; xây dựng, trình duyệt hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPI);
 •   + Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
 •   + Tham gia các buổi họp theo yêu cầu chuyên môn, yêu cầu của Ban lãnh đạo;

  + Thực hiện các công việc khác được giao.

*YÊU CẦU HỌC VẤN VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

- Tốt nghiệp Đại học.

- Biết tìm hiểu năng lực đối tác;

- Am hiểu giá cả, biến động giá trên thị trường;

- Biết phân tích đánh giá hiệu quả việc mua sắm và sử dụng đúng mục đích;

- Biết soạn tờ trình văn bản trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Biết đàm phán hợp đồng và các điều khoản hợp đồng;

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

- Đã có ít nhất tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong công tác mua sắm như trên.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng thương lượng giá, thuyết phục

- Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng.

- Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 28/02/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn