*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của BP.HCQT, bao gồm việc hoạch định/xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống, nguồn lực bao gồm:

- Phụ trách đầu mối tiếp nhận thông tin và tổng hợp báo cáo cấp trên, chỉ đạo thực hiện trong quan hệ công việc giữa Bộ phận Hành chính quản trị - Hội sở với các phòng/ban và kênh phân phối.

- Điều hành và kiểm soát các công việc về Hành chính, văn phòng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 + Công tác hành chính chi tiêu
 + Công tác văn thư, lưu trữ
 + Công tác quản lý và sử dụng con dấu; công tác lễ tân, hành chính ....
 + Các công việc hỗ trợ quản lý nhân sự nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu và các kế hoạch của công ty đề ra.

- Đầu mối tiếp nhận các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của Công ty để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo/đề xuất cấp quản lý về phương thức giải quyết.

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

 + Quản lý và chỉ đạo thực hiện các công việc trong Bộ phận theo các mục tiêu/kế hoạch của công việc, trách nhiệm của Phòng trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật, quy định của Công ty

 + Chịu trách nhiệm quyết định các công việc của Bộ phận đảm bảo các hoạt động của Bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ của Bộ phận;

 + Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty.

- Hỗ trợ Cấp quản lý trong hoạt động tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

 + Quản lý nguồn lực ( xây dựng định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho cán bộ nhân viên, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên) thuộc Bộ phận;

 + Xây dựng ngân sách hoạt động của Bộ phận theo kế hoạch hoạt động của Phòng đã được duyệt;

- Báo cáo cấp có thẩm quyền các công việc liên quan đến công tác hành chính quản trị theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền với từng vụ việc.

- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác liên quan.

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KIẾN THỨC

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành QTKD, Quản trị hành chính, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan.

- Hiểu biết tường tận các quy chế, quy định, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc và các văn bản pháp lý liên quan đến nghiệp vụ hành chính.

- Hiểu biết cơ bản các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Đã có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng cùng vị trí

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng quản lý- Kỹ năng Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc;
- Xác định và giải quyết vấn đề tốt;
- Vi tính thành thạo;
- Ngoại ngữ giao tiếp;
- Kỹ năng thuyết trình;
- Kỹ năng đàm phán;
- Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Kỹ năng quản lý thời gian;

  • *NƠI LÀM VIỆC
  • - TP.Hồ Chí Minh
  • *HẠN NỘP HỒ SƠ
  • - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày:30/10/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

 


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn