*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đầu mối nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tính năng mới, điều chỉnh/bổ sung các tiện ích sẵn có về thẻ của Vietbank.

- Đầu mối kiểm tra, xem xét, đánh giá và triển khai các chính sách (phí, lãi, hạn mức,…) về dịch vụ thẻ trên hệ thống.

- Đầu mối triển khai, giám sát, đánh giá hiệu quả các sản phẩm, chính sách Thẻ của Vietbank; đề xuất các điều chỉnh/thay đổi phù hợp.

- Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm Thẻ (thẻ nội địa/thẻ quốc tế; thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng/thẻ trả trước).

- Xây dựng kế hoạch, điều phối, triển khai, giám sát hiệu quả các dự án, công tác liên quan đến triển khai sản phẩm, tính năng, chính sách của Thẻ.

- Xây dựng bản mô tả yêu cầu người sử dụng cho các sản phẩm/tính năng của sản phẩm Thẻ, phân tích khả năng đáp ứng của hệ thống; tham gia triển khai, kiểm thử (test), nghiệm thu sản phẩm/tính năng.

- Làm việc với các đối tác, tổ chức thẻ trong và ngoài nước liên quan đến các dự án Thẻ; triển khai các sản phẩm, tính năng, chính sách liên quan; hỗ trợ mở rộng kết nối với các đối tác.

- Xây dựng kế hoạch, tài liệu, và triển khai đào tạo về các sản phẩm, chương trình, chính sách Thẻ.

- Các công việc khác liên quan được phân giao theo nhu cầu công việc

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành có liên quan: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Marketing.

- Tiếng Anh: Tiếng Anh khá (khả năng đọc hiểu, trao đổi công việc qua tiếng Anh).

- Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng hỗ trợ công viêc khác.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng tại các mảng nghiệp vụ liên quan dịch vụ Thẻ.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về ngân hàng Internet Banking DN, có khả năng xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, chính sách sản phẩm.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/03/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn