*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký trình Hội đồng Tín dụng; soạn thảo và lưu trữ Biên Bản Họp, các Văn bản phê duyệt cấp tín dụng 

- Tiếp nhận hồ sơ tín dụng từ các Phòng Tái thẩm định; Sắp xếp hồ sơ, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tín dụng (HĐTD) cấp cao

- Thực hiện công tác thư ký các cuộc họp HĐTD cấp cao: ghi chép sổ nhật ký, tổng hợp ý kiến tại Biên bản họp, văn bản phê duyệt tín dụng

- Kiểm tra hồ sơ bổ sung theo yêu cầu (nếu có), in hồ sơ bản cứng cho từng khoản cấp tín dụng và Biên bản họp/Văn bản phê duyệt để trình ký các thành viên HĐTD

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ;

- Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của BLĐ

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC

* Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Chuyên ngành Luật/ Tài chính-Ngân hàng)

* Kiến thức/chuyên môn:

- Chuyên môn hành chính, quản trị văn phòng, ngoại ngữ

- Hiểu biết cơ bản về hệ thống tổ chức của ngân hàng.

*Kinh nghiệm

- Không yêu cầu kinh nghiệm

* Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp cơ bản

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng

- Ngoại ngữ: tiếng Anh

* Phẩm chất, tính cách:

- Có khả năng làm việc độc lập

- Trung thực

- Bảo mật thông tin.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 28/02/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn