*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phụ trách điều hành công tác triển khai các mảng công việc tại Trung tâm Dịch vụ Nội bộ theo phân công của Ban lãnh đạo trong từng thời kỳ, cụ thể các mảng công việc thuộc hai Phòng:

+ Phòng Hành chính quản trị;

+ Phòng Quản lý tài sản;

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo đối với các nội dung liên quan công tác quản lý và kiểm soát chi phí chi tiêu tại Vietbank;

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác quản lý nhân sự tại Trung tâm;

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác kiểm soát và ngăn ngừa các rủi ro liên quan nghiệp vụ phụ trách;

- Xây dựng tiêu chí KPI cho các cấp tại Trung tâm.

- Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các công việc của Trung tâm Dịch vụ Nội bộ định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

  • - Đã có kinh nghiệm ít nhất 02 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Tài chính – Ngân Hàng
  • - Am hiểu về pháp luật xây dựng, quy định PTML ngân hàng
  • - Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, mạch lạc
  • - Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề tốt
  • - Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin;
  • - Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định;

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 21/01/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn