**MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm chính:

Hỗ trợ Giám đốc Quản lý Rủi ro Vận hành (GĐ QLRRVH) trong việc triển khai thực hiện công tác được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng cũng như quản lý CBNV trực thuộc.

Các công việc thực hiện:

1/ Xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai kế hoạch hoạt động của P.QLRRVH theo nội dung được GĐ QLRRVH phân công.

2/ Tham mưu cho GĐ QLRRVH trong việc điều hành và tổ chức hoạt động của Phòng.

3/ Quản lý, điều hành một/một số Bộ phận của Phòng theo phân công của GĐ QLRRVH theo chức năng, nhiệm vụ được GĐ QLRRVH phân công.

4/ Lập Bảng phân công cho nhân sự trực thuộc để thực hiện kế hoạch được phân công.

  • 5/ Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ đối với Bộ phận được phân công phụ trách:
    - Triển khai quy trình tính vốn cho rủi ro hoạt động theo Thông tư 41;
  • - Triển khai quy trình QLRRHĐ, bao gồm đo lường rủi ro hoạt động sử dụng các kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và thông qua sơ đồ hóa các quy trình nghiệp vụ;
  • - Triển khai quy trình thu thập dữ liệu sự kiện tổn thất (LDC – Loss Data Collection) và phương pháp quản lý dữ liệu tổn thất trong quản lý rủi ro hoạt động;
  • - Hướng dẫn phướng pháp quản lý rủi ro chuyên biệt (SRT – Special Risk Type) trong quản lý rủi ro hoạt động cũng như quy trình áp dụng SRT vào quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả;
  • - Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ phận liên quan trong quá trình xác định, ghi nhận, báo cáo và phân tích các chỉ số rủi ro chính (KRI – Key Risk Indicators). Thiết lập chính sách, quy định về thu thập, xử lý dữ liệu và hệ thống báo cáo liên quan đến các chỉ số rủi ro chính (KRI);
  • - Hoàn thiện chính sách và quy trình quản lý kinh doanh liên tục (BCM – Business Continue Management);
  • - Xây dựng phướng pháp quản lý rủi ro hoạt động đối với các sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới phù hợp theo quy định tại Thông tư 13;

6/ Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ QLRRHĐ.

7/ Tổ chức lưu trữ tất các các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

8/ Tham gia công tác quản lý, đào tạo và phát triển CBNV.

9/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, phân nhiệm cụ thể của Ban điều hành.

Các yêu cầu về bằng cấp/ chứng chỉ:

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan: Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Luật.

- Trình độ ngoại ngữ: giao tiếp lưu loát, đọc hiểu tài liệu liên quan.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/ kỹ năng, khả năng:

- Khả năng làm việc nhóm.

- Khả năng phân tích, đánh giá tình huống.

- Khả năng dự báo, nhanh nhẹn, nhạy bén.

- Khả năng quản lý điều hành.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/01/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn