*Trách nhiệm chính:

- Tham mưu cho Giám đốc Phòng tài chính các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của Phòng.

- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình để quản lý công tác kế toán quản trị hoặc công tác kế hoạch của Ngân hàng.

- Thực  hiện công tác kế toán quản trị hoặc công tác kế hoạch.

- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phòng tài chính về công việc được giao.

- Thay mặt Giám đốc Phòng tài chính điều hành công tác chung của Phòng Tài chính khi được ủy quyền.

1. Thay mặt Giám đốc Phòng tài chính điều hành công tác chung của Phòng Tài chính khi được ủy quyền.

2. Xây dựng chính sách, quy định, quy trình để quản lý công tác kế toán quản trị hoặc công tác kế hoạch của NH

- Tham mưu xây dựng và giám sát, đánh giá thực hiện, điều chỉnh Chiến lược phát triển của - - Ngân hàng (bao gồm định hướng, mục tiêu, lộ trình, giải pháp và triển khai thực hiện).

- Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn để quản lý công tác kế toán quản trị.

- Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn để quản lý công tác kế hoạch tài chính.

3. Thực hiện công tác kế toán quản trị hoặc công tác kế hoạch của Ngân hàng

3.1  Thực hiện công tác kế toán quản trị của Ngân hàng

- Lập báo cáo nội bộ về kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.

- Lập báo cáo nội bộ về dự báo, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của Ngân hàng.

- Lập báo cáo phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các Ngân hàng khác trong hệ thống định kỳ.

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin quản trị (MIS) của Ngân hàng

- Lập báo cáo nội bộ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng

- Thực hiện công tác kế hoạch của Ngân hàng

- Tổ chức, hướng dẫn công tác xây dựng và giao nhận kế hoạch hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển của Ngân hàng.

- Tham mưu điều tiết kế hoạch theo định hướng để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

- Đầu mối tổng hợp, theo dõi và đánh giá kế hoạch kinh doanh toàn hàng và của các Trung tâm kinh doanh thuộc hệ thống.

- Phân tích các yếu tố thị trường, chính sách, các yếu tố nội bộ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh, cũng như thách thức trong việc hoàn thành kế hoạch.

3.2 Chức năng khác

- Xây dựng các quy trình tác nghiệp khác mà Phòng làm đầu mối của quy trình.

- Tham gia góp ý các quy trình tác nghiệp khác có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

*Các yêu cầu về bằng cấp/ chứng chỉ

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.

2. Anh văn: TOEIC từ 650 trở lên hoặc IELTS/TOEFL tương đương.

3. Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng

*Yêu cầu về kinh nghiệm/ kiến thức:     

1. Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.

2. Am hiểu về sản phẩm, hoạt động kinh doanh, thị trường tài chính ngân hàng.

3. Có kiến thức sâu và cập nhật về các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, ưu tiên ứng viên có hiểu biết sâu về phân tích báo cáo tài chính, mô hình tài chính, báo cáo quản trị theo chuẩn quốc tế.

*Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/ kỹ năng, khả năng:

1. Có kỹ năng tổng hợp, quản lý và phân tích số liệu, tư duy logic tốt.

2. Năng động, trung thực, cẩn thận.

3. Chịu được áp lực công việc, cầu tiến và có định hướng phát triển. 

4. Có kỹ năng làm việc nhóm và tương tác với các bộ phận trong Ngân hàng.

5. Khả năng quản lý nhóm và bao quát công việc của nhóm.

*Hạn nộp hồ sơ:

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 28/02/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn