*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý nhân sự của Phòng:

- Xây dựng, triển khai, giám sát kế hoạch hoạt động của Phòng và các công tác báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Tổ chức, đào tạo CBNV trực thuộc đảm bảo năng lực nghiệp vụ cho hoạt động của đơn vị; quản lý chặt chẽ sự tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp và tính chấp hành nội quy, quy định nghiệp vụ của nhân viên trực thuộc.

- Cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho CBNV trực thuộc.

- Đánh giá kết quả hoạt động của Phòng Kinh doanh và những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Phòng đảm trách.

2. Tổ chức, triển khai thực hiện, giám sát các hoạt động:

- Am hiểu khách hàng để tư vấn, cung cấp giải pháp tài chính, giải đáp, cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ cho khách hàng qua các hình thức bán hàng trực tiếp hoặc các hình thức triển khai khác của Ngân hàng.

- Quản lý thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng:

  + Đánh giá tình hình thị trường và địa bàn, các yếu tố cạnh tranh để tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD và phản hồi về Phòng nghiệp vụ Ngân hàng kịp thời đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp.

  + Tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD trong công tác xây dựng, phân bổ, điều phối, hỗ trợ CBNV thực hiện các chỉ tiêu bán hàng: giao KPI chi tiết đến từng CBNV trực thuộc. Triển khai việc thực hiện công tác kinh doanh theo các sản phẩm dịch vụ, chương trình của Ngân hàng.

  + Tổ chức việc cập nhật kết quả bán hàng hàng ngày và đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch.

  + Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của Phòng phụ trách.

- Cung ứng sản phẩm dịch vụ và quản lý khách hàng:

  + Xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, cung ứng sản phẩm dịch vụ đến khách hàng.

  + Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.

  + Tổ chức, triển khai việc thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

- Chăm sóc khách hàng:

  +Xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý công tác chăm sóc khách hàng của đơn vị.

  + Tổ chức và quản lý công tác thu thập, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin về các ý kiến đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

  + Triển khai chương trình tập huấn, huấn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng cho CBNV.

- Phân tích, thẩm định, đề xuất trong hoạt động cấp phát tín dụng:

  + Nghiên cứu hồ sơ, phương án vay vốn và thẩm định tài sản bảo đảm của khách hàng nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định Ngân hàng và quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phát tín dụng.

  + Trực tiếp hoặc phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Ngân hàng thực hiện công tác xác minh thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng tuân thủ theo quy trình thẩm định hồ sơ tín dụng nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng theo quy định Ngân hàng.

  + Tổ chức thực hiện công tác giám sát sau cho vay để đảm bảo việc cấp tín dụng tuân thủ quy định.

  + Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chất lượng hồ sơ tín dụng do Phòng phụ trách.

  + Tổ chức công tác báo cáo, đánh giá chất lượng tín dụng tại TTKD.

- Kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, gói giải pháp kinh doanh tiền tệ:

  + Triển khai công tác kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, các chương trình kinh doanh, cung cấp cho khách hàng các gói giải pháp tài chính phù hợp; tổ chức thực hiện và xử lý nghiệp vụ theo quy trình, quy định của Ngân hàng.

  + Xây dựng Kênh phân phối, hệ khách hàng lớn, tiềm năng sử dụng đến các công cụ tỷ giá, lãi suất có liên quan đến ngoại hối, phái sinh khác.

  + Phối hợp với Phòng nghiệp vụ chức năng của Ngân hàng về kinh doanh ngoại hối (Khối TTTC) để  cập nhật thông tin thị trường, theo dõi xu hướng thị trường để có giải pháp kinh doanh phù hợp.

  + Đảm bảo trạng thái ngoại hối của toàn đơn vị theo quy định của Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh tiền tệ.

  + Tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD điều hành lãi suất tại TTKD

  + Ký/duyệt chứng từ/giao dịch phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ theo Mô hình kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng theo từng thời kỳ.

- Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế:

  + Tổ chức và triển khai việc thực hiện chức năng tư vấn nghiệp vụ và cung cấp các sản phẩm dịch vụ Thanh toán quốc tế phù hợp cho từng đối tượng khách hàng.

  + Tổ chức việc thu thập và thực hiện xử lý bộ hồ sơ/ xử lý nghiệp vụ các giao dịch Thanh toán quốc tế được nhanh chóng hiệu quả, đúng quy định Ngân hàng.

  + Ký/duyệt chứng từ/giao dịch phát sinh liên quan đến hoạt động Thanh toán quốc tế theo Mô hình TTQT của Ngân hàng theo từng thời kỳ.

3. Tổ chức quản lý hàng hóa cầm cố của khách hàng:

- Tổ chức công tác tiếp nhận, áp tải hàng hóa cầm cố của khách hàng cho Ngân hàng.

- Tổ chức quản lý kho hàng cầm cố, kiểm tra thường xuyên, định kỳ về tình hình quản chấp, cầm cố hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng của Ngân hàng.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá lại giá trị hàng hóa đảm bảo, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn.

4. Chức năng khác:

- Tổ chức việc thực hiện thủ tục, bổ túc hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ khi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn khách hàng đến các Phòng, Bộ phận để thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng; thông báo kết quả của Ngân hàng liên quan đến đề nghị sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

- Chịu trách nhiệm trong công tác đôn đốc khách hàng trả vốn lãi đúng kỳ hạn, theo dõi quá trình xử lý nợ của khách hàng và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.

- Tổ chức quản lý việc thực hiện công tác hoàn chỉnh hồ sơ thông tin và dữ liệu khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và xử lý giao dịch; tổ chức công tác quản lý và bảo mật hồ sơ thông tin khách hàng, hồ sơ tài liệu đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng theo quy định.

- Chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới ATM, máy POS nhằm đạt chỉ tiêu, hiệu quả kinh doanh.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc TTKD các biện pháp cải tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, khắc phục khó khăn.

- Thực hiện các công tác báo cáo kết quả kinh doanh bán hàng theo quy định.

- Thực hiện công tác khác theo phân công của Cấp quản lý.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Marketing, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Anh văn trình độ B trở lên, thông thạo các phần mềm ứng dụng và vi tính văn phòng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có kinh nghiệm 04 năm trong công tác tín dụng ngân hàng, trong đó có 02 năm kinh nghiệm quản lý.

- Có kiến thức, kinh nghiệm tiếp thị bán hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ

- Đàm phán, thuyết phục

- Có khả năng quản lý đội, nhóm

- Nhận xét, phán đoán tốt

- Tính tuân thủ cao

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/06/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn