*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trực tiếp định giá hoặc chỉ đạo, hướng dẫn định giá những hồ sơ phức tạp, có giá trị lớn theo sự phân công của Giám đốc.

- Phê duyệt/ kiểm soát kết quả định giá trong thẩm quyền được giao, phê duyệt kết quả định giá thuộc thẩm quyền của trưởng bộ phận khi trưởng bộ phận đi vắng. Phê duyệt kết quả định giá thuộc thẩm quyền của Giám đốc khi được ủy quyền.

- Hỗ trợ Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách.

- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV…) trong phòng.

- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của phòng theo định hướng hoạt động của Ngân hàng.

- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng.

- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.

- Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

- Hướng dẫn nhân sự trong phòng xây dựng các bảng giá phục vụ công tác định giá như bảng giá bất động sản, bảng giá ô tô, bảng giá hàng hóa.

- Giải quyết các thắc mắc và hỗ trợ ĐVKD về định giá TSBĐ, quy định nhận TSBĐ.

- Phân tích và tổng hợp số liệu, dự báo biến động về thị trường bất động sản, thị trường hàng hóa, thông tin các dự án…

- Đưa ra cảnh báo rủi ro của từng loại tài sản cụ thể trong từng thời kỳ.

- Tạo bầu không khí làm việc tích cực và hiệu quả tại phòng.

- Kiểm tra/ phê duyệt soát xét chứng thư thẩm định giá độc lập theo thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc, Ban điều hành.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản, xây dựng, kỹ thuật, cơ khí, kinh tế, quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan đến định giá.

- Có Chứng chỉ định giá bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá, tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá…

- Anh văn: trình độ B trở lên.

- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực định giá tài sản, có kinh nghiệm quản lý.

- Am hiểu các quy định của Nhà Nước và Vietbank về công tác định giá.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Cẩn thận, trung thực.

- Khả năng tự quyết định và tự chịu trách nhiệm cao.

- Khả năng nhận xét, phán đoán, dự báo.

- Khả năng phân tích, đánh giá và định giá.

- Khả năng quản lý và điều hành.

*NƠI LÀM VIỆC

- Hà Nội

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/07/2020 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn