MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tham gia các dự án Ngân Hàng Số (NHS) theo định hướng triển khai của Khối Ngân hàng số;
 • Phối hợp với Phòng Phát Triển Sản Phẩm và các phòng ban liên quan để xây dựng yêu cầu;
 • Làm việc với đối tác, tổ chức, các công ty fintech trong và ngoài nước liên quan đến các dự án Ngân hàng số, cùng phân tích và xác định phạm vi triển khai của dự án;
 • Lên kế hoạch và phát triển ứng dụng cho dự án, bám sát đúng tiến độ công việc được giao;
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ tra soát, đối soát với các đối tác, tổ chức, các công ty fintech trong và ngoài nước.
 • Tiếp nhận các yêu cầu phát triển ứng dụng trong nội bộ, phân tích, lên kế hoạch triển khai và phát triển ứng dụng theo đúng tiến độ;
 • Tham gia hỗ trợ quá trình kiểm thử gồm các giai đoạn SIT, UAT, Pilot và GoLive;
 • Tham gia hỗ trợ viết tài liệu hướng dẫn, qui trình, qui định các sản phẩm dự án triển khai;
 • Hỗ trợ xử lý các vấn đề giao dịch phát sinh của khách hàng hoặc người dùng nội bộ; đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và chính xác;
 • Phối hợp với đối tác, tổ chức, các công ty fintech trong và ngoài nước, để xử lý lỗi dịch vụ, các giao dịch tra soát, đối soát của khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm bảo trì, phát triển nâng cấp ứng dụng đã triển khai theo yêu cầu của các phòng ban;

YÊU CẦU HỌC VẤN:

 • Tốt nghiệp từ Đại Học trở lên (chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc những chuyên ngành khác có liên quan);
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (khả năng đọc hiểu, trao đổi công việc qua tiếng Anh).

YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

 • Đối với vi trí Nhân viên: Ưu tiên sinh viên mới ra trường và có kiến thức cơ bản về lập trình Back-end;
 • Đối với vị trí Chuyên viên: có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm lập trình với Java 8, Sring Boot, Hibernate, Rest APIs, Ecmascript, Mybatis, Liquibase (ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại Ngân hàng hoặc những lĩnh vực khác có liên quan);
 • Làm việc trên CSDL Oracle 11g;
 • Nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP;
 • Có kinh nghiệm làm việc với GIT, SVN.

YÊU CẦU KHÁC:

 • Có tinh thần làm việc nhóm và có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
 • Chịu được áp lực cao từ mức độ ưu tiên và timeline của dự án;
 • Sản phẩm bàn giao có chất lượng tốt, hạn chế tối đa những sai sót;
 • Kiểm tra kỹ lưỡng (unit test) trước khi bàn giao cho đội kiểm thử;
 • Chủ động báo cáo kết quả định kỳ cho quản lý trực tiếp.

NƠI LÀM VIỆC:

 • Hội Sở TP.HCM (Tòa nhà Lim II, 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh)

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ:

 • Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 15/12/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn