*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm soát tính tuân thủ các điều kiện cấp tín dụng đối với các hồ sơ cấp phát tín dụng từ TTKD gửi lên thuộc hạn mức kiểm tra/kiểm soát của Phòng Vận hành tín dụng, đảm bảo đáp ứng đúng và đủ các điều kiện cấp tín dụng/điều kiện giải ngân/điều kiện phát hành bảo lãnh đảm bảo việc cấp phát tín dụng tuân thủ đầy đủ theo quy trình, quy định của VB và của Pháp luật.

- Trực tiếp kiểm tra, kiểm soát về tính pháp lý, nội dung, thông tin, dữ liệu… liên quan hồ sơ, chứng từ do TTKD gửi lên. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường, báo cáo Khối QLRR, phản hồi cho Khối, Phòng/ban liên quan để có hướng xử lý cho TTKD.

- Báo cáo cấp quản lý về việc có đồng ý hay không đồng ý đối với hồ sơ kiểm tra. Nêu rõ lý do/bằng chứng đồng ý/từ chối phù hợp với các quy định hiện hành của VB và của Pháp luật

- Kiểm tra các thông tin về dư nợ của khách hàng.

- Lưu trữ hồ sơ chính xác của tất cả các khoản kiểm soát tuân thủ phê duyệt và giải ngân đã thực hiện kiểm soát.

- Đôn đốc các đơn vị kinh doanh thu thập hồ sơ để đảm bảo tình hình hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ.

- Thường xuyên kiểm tra và cập nhật trạng thái hồ sơ hệ thống trực tuyến của VB.

- Cung cấp kịp thời ý kiến cho cấp quản lý/ thông tin tư vấn chính xác cho đơn vị kinh doanh để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

- Tham mưu cho cấp quản lý cải tiến hệ thống kiểm soát tín dụng.

- Cung cấp báo cáo đột xuất khi được quản lý yêu cầu.

- Đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ được đáp ứng theo yêu cầu.

- Các nhiệm vụ khác được phân công bởi Ban lãnh đạo Phòng và Giám đốc Khối.

*YÊU CẦU HỌC VẤN & KIẾN THỨC

  • - Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD hoặc các ngành liên quan.
  • - Hiểu biết cơ bản về Luật Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, luật dân sự, luật đất đai.
  • - Hiểu biết tường tận về các sản phẩm, dịch vụ của Vietbank, nắm vững quy trình, hướng dẫn sản phẩm.
  • - Hiểu biết cơ bản về các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và của Vietbank về việc mở và sử dụng tài khoản, cấp tín dụng, pháp lý, tài sản đảm bảo.
  - Hiểu biết tường tận về việc sử dụng các phần mềm liên quan đến công việc (phần mềm/hệ thống Corebanking)

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có tối thiểu từ 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • - Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • - Kỹ năng thuyết trình.
 • - Khả năng làm việc theo nhóm và cá nhân.
 • - Ra quyết định hợp lý.
 • - Chú ý đến chi tiết.
 • - Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
  • - Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp.
  - Điềm tĩnh khi xử lý, nhiệt tình trong công việc.

- Ngoại ngữ: thông thạo tiếng Anh là 1 lợi thế.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/10/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn