*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1/ Tham gia xây dựng kế hoạch, ngân sách Marketing tổng thể hỗ trợ/ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Khối Cá nhân hàng năm.

- Tham gia xây dựng kế hoạch & ngân sách từng năm căn cứ trên mục tiêu thị phần, phân khúc thị trường và chỉ tiêu kinh doanh của Khối.

- Tham gia xây dựng các hoạt động marketing căn cứ trên xu hướng của thị trường, và hành vi tiêu dùng của Khách hàng.

- Tham gia tổng hợp và báo cáo ngân sách theo từng tháng, từng quý, nửa năm và cả năm với cấp quản lý trực tiếp và Ban Lãnh đạo.

2/ Tham gia xây dựng các chương trình khuyến mại trong năm hỗ trợ Khối Cá nhân đạt doanh số mục tiêu.

- Tham gia xây dựng kế hoạch, ý tưởng và ngân sách cho các chương trình khuyến mại, chiến dịch bán hàng phù hợp với phân khúc Khách hàng, xu hướng thị trường và yêu cầu kinh doanh của Khối.

- Đầu mối làm việc của Trung tâm Marketing với các Khối kinh doanh trong việc thống nhất ý tưởng, nội dung, thông điệp truyền thông, ngân sách và các hoạt động marketing để đệ trình lên Ban Lãnh đạo phê duyệt.

- Đầu mối làm việc với Trung tâm Dịch vụ nội bộ để sản xuất ấn phẩm, quà tặng khuyến mại và triển khai các hạng mục Marketing theo kế hoạch.

- Làm việc với cơ quan ban ngành xin giấy phép thực hiện các chương trình khuyến mại & Tổng hợp báo cáo kết thúc chương trình.

- Hỗ trợ, theo dõi, báo cáo tiến độ và triển khai các hoạt động Marketing theo kế hoạch trong suốt quá trình diễn ra chương trình khuyến mại. Từ đó đề xuất điều chỉnh kế hoạch phù hợp, hiệu quả (nếu có).

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các hoạt động marketing, truyền thông và đánh giá kết quả kinh doanh sau cuối chương trình.

3/ Tham gia trong tiến trình xây dựng, ban hành, thúc đẩy bán sản phẩm/ dịch vụ của Khối Cá nhân

- Hỗ trợ & tư vấn Phòng sản phẩm các Khối trong quá trình xây dựng sản phẩm/ dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của phân khúc Khách hàng, xu hướng thị trường.

- Tham gia xây dựng nội dung, thông điệp truyền thông sản phẩm/ dịch vụ mới.

- Tham gia lên kế hoạch, ngân sách Marketing hỗ trợ truyền thông và thúc đẩy bán sản phẩm/ dịch vụ theo định hướng ngân hàng.

- Phối hợp với Phòng sản phẩm đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng tiếp thị sản phẩm/ dịch vụ mới.

4/ Tham gia xây dựng chính sách chăm sóc Khách hàng, tăng tỷ lệ sử dụng sản phẩm của Khách hàng.

- Khảo sát nhu cầu thực tế tiêu dùng của Khách hàng và xu hướng thị trường, ngân hàng đối thủ.

- Phối hợp với các Khối để xây dựng chính sách chăm sóc Khách hàng phù hợp, tạo điểm nhấn nổi bật

- Tham gia xây dựng các chương trình ưu đãi nhằm tăng tỷ lệ Khách hàng sử dụng thêm sản phẩm khác.

5/ Tham gia xây dựng các chương trình ưu đãi, hoạt động Marketing địa phương

- Tham gia lên kế hoạch, ngân sách Marketing và đệ trình lên Ban lãnh đạo hỗ trợ hoạt động bán hàng của TTKD.

- Tham gia xây dựng các chương trình ưu đãi, hoạt động Marketing theo đặc trưng văn hóa vùng, miền để hỗ trợ TTKD tiếp cận Khách hàng, bán hàng đạt doanh số.

- Đầu mối hỗ trợ các ấn phẩm Marketing, tư vấn hoạt động Marketing cho TTKD trên toàn hệ thống.

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai hoạt động Marketing địa phương của TTKD.

- Làm việc với Trưởng đơn vị các TTKD để đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ.

6/ Khảo sát và tìm hiểu thị trường, Khách hàng.

- Tham gia lên kế hoạch khảo sát nội bộ các chương trình khuyến mại, chương trình Marketing đã thực hiện

- Khảo sát và tìm hiểu các hoạt động Marketing của ngân hàng đối thủ

- Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, hành vi của Khách hàng.

7/ Thực hiện báo cáo với GĐ/PGĐ/TBP Marketing Kinh doanh

- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Marketing theo từng Chương trình khuyến mại, dự án/ chương trình riêng.

- Báo cáo cập nhật kế hoạch triển khai, ngân sách hàng tháng, hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm.

8/ Thực hiện theo các chỉ đạo khác của GĐ/PGĐ/TBP MKT Kinh Doanh

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing và các chuyên ngành có liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, tài chính, marketing, tuyền thông đối với vị trí Chuyên viên và 3-5 năm kinh nghiệm đối với vị trí Chuyên viên cao cấp

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn