MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. Thực hiện các nghiệp vụ về quy trình triển khai phán quyết tín dụng:

- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm soát đảm bảo đủ điều kiện, thủ tục giải ngân; thực hiện tạo dữ liệu trên hệ thống core bao gồm: mở hợp đồng/ tài khoản vay, nhập ngoại bảng,…

- Thực hiện xử lý giao dịch giải ngân theo mô hình giải ngân của Ngân hàng.

- Kiểm tra hạn mức tín dụng được cấp, tính pháp lý của chứng từ trước khi thực hiện giải ngân hoặc thực hiện giải chấp, thanh lý hồ sơ.

  1. Thực hiện công tác quản lý nợ:

- Lập danh sách khách hàng đến hạn vốn/ lãi và khách hàng đã trễ hạn/ quá hạn vốn/ lãi gửi Phòng/ Bộ phận phụ trách để đôn đốc thu nợ.

- Lập kế hoạch nợ quá hạn, kế hoạch dự phòng rủi ro và theo dõi thực hiện.

- Phối hợp/ tham gia thực hiện kiểm tra đối chiếu dư nợ cho vay, tài sản đảm bảo, sao kê, sổ sách kế toán Ngân hàng theo sự phân công.

  1. Thực hiện kiểm tra, lưu trữ hồ sơ, quản lý tín dụng:

- Thực hiện theo dõi việc hoàn chỉnh hồ sơ tín dụng/ bảo lãnh.

- Thực hiện/ phối hợp với các nhân sự phụ trách kiểm soát chất lượng tín dụng tại TTKD.

  1. Thực hiện các công việc pháp lý liên quan đến TSĐS.
  2. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý.

*YÊU CẦU HỌC VẤN & KIẾN THỨC:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế,…

- Hiểu biết cơ bản về Luật Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, luật dân sự, luật đất đai.

- Hiểu biết cơ bản về các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước và của Vietbank về việc mở và sử dụng tài khoản, cấp tín dụng, pháp lý, tài sản đảm bảo.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm tại vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng khác. 

*CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, dự án đầu tư....

- Kỹ năng quản lý thời gian.

- Vi tính: văn phòng, corebanking.

*NƠI LÀM VIỆC:

- TP.Hồ Chí Minh.

*HẠN NỘP HỒ SƠ:

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm).

 


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn