*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán, cân đối kế toán . . .;

- Thực hiện lập báo cáo tài chính;  

- Theo dõi và giám sát tình hình trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định;

- Thực hiện xây dựng và cung cấp các báo cáo nội bộ về hoạt động của Ngân hàng theo định kỳ;

- Thực hiện xây dựng và cung cấp các báo cáo cho Ngân hàng nhà nước, cơ quan chức năng theo quy định;

- Tham gia công tác kiểm toán hàng năm và thanh tra định kỳ hoặc đột xuất của NHNN;

- Tổ chức kiểm tra tại chỗ về tính chính xác, hợp lý của các số liệu kế toán theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Tổng hợp, cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin quản trị (MIS) của Ngân hàng.

 

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kế toán, tài chính ngân hàng;

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm.

 

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

 

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/07/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

 


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn