*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Giám sát, phân tích và ứng phó sự cố ATTT hạ tầng hệ thống, mạng và ứng dụng.

- Chủ động, phối hợp tìm hiểu các chiến dịch tấn công APT có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống.

- Thực hiện kiểm thử (Penetration Tests), rà soát kiến trúc an ninh ứng dụng theo yêu cầu.

- Phối hợp hiệu quả với các bên liên quan khác như IT, nghiệp vụ để giải quyết các yêu cầu bảo mật.

- Hiệu chỉnh cấu hình kỹ thuật cho các giải pháp bảo mật nhằm tăng cường độ chính xác

- Hỗ trợ thực hiện Đánh giá rủi ro Third-Party Risk Assessment, theo dõi và cập nhật tài liệu chứng cứ chứng minh.

- Nền tảng vận hành SIEM, SOC và các giải pháp Giám sát ATTT khác.

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành CNTT, An ninh thông tin.

- Nghe, nói, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh.

- An ninh Mạng, Bảo mật Hệ thống, Mạng.

- Kiến thức về an toàn thông tin, bảo mật ứng dụng.

- Kiến thức về các hệ thống CNTT khác.

- Tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm thực hiện công việc về bảo mật

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng là một ưu tiên.

*NƠI LÀM VIỆC

- 62 A CMT8, P. Võ Thị Sáu, Quận 03, HCM


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)