*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý tư vấn nghiệp vụ TTQT (chuyển tiền quốc tế, LC và nhờ thu, bảo lãnh quốc tế, ...) theo qui định của Vietbank, pháp luật Việt nam và thông lệ quốc tế có liên quan;

- Hướng dẫn TTV/CV TT.TTQT, TTKD xử lý nghiệp vụ TTQT theo qui định;

- Quản lý bảng thiết lập và giải mã ký hiệu mật (TESTKEY) dùng trong nội bộ Ngân hàng;

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo liên quan đến nghiệp vụ phụ trách.

- Kiểm duyệt các hồ sơ, chứng từ nghiệp vụ TTQT theo phân công/phân quyền

- Duyệt hạch toán, thu phí liên quan giao dịch TTQT theo hạn mức được phân quyền trên Core Banking

- Duyệt bước authorization các loại điện do TT.TTQT thực hiện, chuyển bản điện bảo lãnh (đã được cấp thẩm quyền phê duyệt) thông qua hệ thống Swift theo hạn mức được phân quyền

- Soạn thảo các văn bản lập quy liên quan nghiệp vụ TTQT theo phân công của cấp quản lý

- Tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của CBNV trực thuộc quản lý, tham gia đào tạo theo yêu cầu của cấp quản lý

- Tham mưu, đề xuất ý kiến cho cấp quản lý nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả tác nghiệp của qui trình nghiệp vụ do bộ phận quản lý

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết thông thạo

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TTQT

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý cấp phòng/đơn vị tại công ty, TCTD có quy mô tương đương

- Am hiểu thông lệ giao thương/tập quán quốc tế, Incoterms

- Am hiểu Quản lý ngoại hối, Phòng chống rửa tiền

*NƠI LÀM VIỆC

- Khu vực Hà Nội

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/10/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn