*MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Kiểm tra chứng từ đầy đủ, hợp lệ, tuân thủ các quy trình, quy định của ngân hàng.

- Thực hiện kiểm đếm, thu/chi với khách hàng tiền mặt, vàng, ngoại tệ, tài sản quý, giấy tờ có giá,...

- Thực hiện nghiệp vụ kiểm đếm tiền, tiếp quỹ máy ATM kịp thời, chính xác theo quy định.

- Xử lý các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định.

- Kiểm kê định kỳ/ đột xuất các nghiệp vụ liên quan đến ngân quỹ nhằm đảm bảo an toàn kho quỹ.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý.

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Lý lịch tư pháp rõ ràng (không có tiền án, tiền sự).

- Tư cách đạo đức tốt.

*NƠI LÀM VIỆC:

- TP.Hồ Chí Minh.

*HẠN NỘP HỒ SƠ:

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm).


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn