*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện nghiệp vụ ngân quỹ (thu/chi, giao nhận, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá) và các hoạt động liên quan:

a) Kiểm tra chứng từ đầy đủ, hợp lệ, tuân thủ các quy trình, quy định nghiệp vụ Ngân hàng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ ngân quỹ theo phân công ủy quyền cụ thể của cấp thẩm quyền.

- Thực hiện kiểm đếm, thu/chi với khách hàng tiền mặt, vàng, ngoại tệ, tài sản quý, giấy tờ có giá,...

- Thực hiện nghiệp vụ kiểm đếm, tuyển chọn, phân loại, đóng bó tiền, niêm phong,.. theo đúng quy định; thực hiện công tác chuẩn bị tiền tiếp quỹ máy ATM kịp thời, chính xác, đảm bảo phân loại tiền đúng tiêu chuẩn sử dụng tại máy ATM theo quy định Ngân hàng.

- Thực hiện các nghiệp vụ thu/ chi, giao nhận trong nội bộ và với khách hàng.

- Thực hiện công tác bốc xếp, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá đảm bảo tuân thủ theo quy trình, quy định nghiệp vụ Ngân hàng.

- Thực hiện phân loại, xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

b) Tuân thủ chế độ kiểm kê định kỳ/ đột xuất các nghiệp vụ liên quan công tác ngân quỹ nhằm đảm bảo an toàn kho quỹ.

c) Tuân thủ chế độ ra vào kho tiền, quầy giao dịch tiền mặt theo nội quy, quy định của Ngân hàng; thực hiện các công tác nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn kho quỹ.

2. Công việc khác:

a) Tham gia công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng tại quầy nhằm mang lại sự hài lòng, tin cậy của khách hàng.

b) Kịp thời phản ánh, báo cáo cấp quản lý các vấn đề bất cập trong quá trình xử lý nghiệp vụ nhằm góp phần hoàn thiện quy trình, tinh gọn, hiệu quả và đảm bảo an toàn.

c) Thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ chứng từ theo quy định Ngân hàng.

d) Chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật USER đăng nhập vào hệ thống nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro lạm dụng.

e) Chấp hành nội quy, quy định Ngân hàng và đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu của Ngân hàng.

f) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý.

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Lý lịch tư pháp rõ ràng (không có tiền án, tiền sự)

- Tư cách đạo đức tốt

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/12/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn