*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý và phát triển Sản phẩm TB:

a) Phối hợp với các Phòng thuộc Khối Kinh Doanh/TTKD/thị trường, … nắm bắt nhu cầu khách hàng (KH) nhằm thiết kế Sản phẩm TB chuẩn (standard) hoặc theo yêu cầu (customized) đáp ứng nhu cầu của Khách hàng Doanh Nghiệp. Sản phẩm TB chuẩn bao gồm:

  - Sản phẩm Tài trợ thương mại:

    + Tài trợ thương mại trong nước;

    + Tài trợ xuất nhập khẩu;

    + Bảo lãnh quốc tế;

    + Chuyển tiền quốc tế cá nhân, tổ chức;

    + Các Sản phẩm khác phục vụ cho Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên kênh tại quầy & điện tử.

  - Sản phẩm Quản lý dòng tiền:

    + SP Thu – Chi hộ: tại quầy, tại điểm chỉ định;

    + SP Thu NSNN – Thuế XNK: kênh tại quầy, kênh điện tử;

    + SP Chi lương;

    + SP Dịch vụ các khoản phải thu, phải chi, quản lý thanh khoản doanh nghiệp;

    + Các Sản phẩm khác phục vụ cho Doanh nghiệp quản lý dòng tiền trên kênh tại quầy, kênh điện tử.

b) Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan xây dựng các quy trình, hướng dẫn các TTKD triển khai bán sản phẩm hiệu quả.

c) Xây dựng các tiêu chí quản lý hiệu quả của một sản phẩm để phục vụ cho việc quyết định mở rộng/thu hẹp/chấm dứt và/hoặc cải tiến đối với các sản phẩm.

d) Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan để phân bổ các chỉ tiêu sản phẩm đến các TTKD trên toàn hệ thống VietBank.

e) Phê duyệt giải đáp phát sinh vướng mắc từ TTKD, các Phòng/Ban Hội sở liên quan đến Sản phẩm TB.

f) Tham mưu cho GĐ/PGĐ Khối DN trong việc ban hành, cải tiến, các trường hợp ngoại lệ của sản phẩm phục vụ nhu cầu KHDN vượt thẩm quyền được giao.

2. Xây dựng, quản lý chính sách, cơ chế và công cụ giá liên quan đến sản phẩm Ngân hàng giao dịch:

- Xây dựng biểu lãi suất, phí cho sản phẩm TB.

- Nghiên cứu giá sản phẩm (lãi suất, phí) để có kế hoạch bổ sung, cập nhật biểu lãi suất, phí nhằm đạt hiệu quả, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với pháp luật.

- Tham mưu cho GĐ/PGĐ Khối DN về chính sách, cơ chế và công cụ giá liên quan đến sản phẩm phụ trách.

3. Nhận dạng, kiểm soát rủi ro trong công tác phát triển sản phẩm TB:

- Tham mưu cho GĐ/PGĐ Khối DN nhận dạng được các rủi ro trọng yếu và điều chỉnh các rủi ro này trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm.

4. Chức năng khác:

- Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan xây dựng giáo trình/công cụ bán hàng liên quan sản phẩm TB và đào tạo các sản phẩm TB cho TTKD.

- Phê duyệt báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của GĐ/PGĐ Khối DN đối với các vấn đề có liên quan đến sản phẩm phụ trách và các sản phẩm khác được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước GĐ/PGĐ Khối DN về độ chính xác, kịp thời của các báo cáo.

- Các nhiệm vụ khác do GĐ/PGĐ Khối DN phân công trong từng thời kỳ.

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KIẾN THỨC/KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết

- Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng khác và 05 năm kinh nghiệm quản lý.

- Có kiến thức về quản lý ngoại hối; nghiệp vụ Thanh toán quốc tế; nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp; nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế; nghiệp vụ chuyển tiền trong nước; nghiệp vụ quản lý dòng tiền, thu chi hộ, thuế, thu ngân sách nhà nước; ...

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp

- Cẩn thận, chịu khó, trung thực, tuân thủ,...

- Chịu được áp lực công việc

- Khả năng trình bày văn bản, thuyết trình

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 28/02/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn