*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Công tác Phát triển mạng lưới:
- Thực hiện công tác quản lý, quy hoạch mạng lưới theo từng thời điểm phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng.
- Thực hiện sắp xếp di dời mạng lưới đáp ứng yêu cầu đề xuất của các TTKD và phê duyệt của BLĐ.
- Quản lý việc tuân thủ các quy định, các điều kiện tiêu chuẩn cần thiết về mặt bằng, an toàn, an ninh và cơ sở vật chất cho các Chi nhánh, Phòng Giao dịch.
2. Công tác Xây dựng cơ bản:
- Đảm bảo công tác bảo trì, bảo hành, sửa chữa để các TTKD luôn vận hành ổn định.
- Đáp ứng nhu cầu XDCB phù hợp mục tiêu kinh doanh, nhận diện thương hiệu của ngân hàng.
- Quản lý, giám sát các công trình xây dựng, sửa chữa cải tạo phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn thiết kế và thi công.
3. Công tác Quản lý tài sản:
- Khai thác tốt các tài sản của ngân hàng.
- Đảm bảo cung cấp kịp thời và phù hợp các tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống.
- Thực hiện các công tác liên quan đến kiểm kê, thanh lý tài sản kịp thời và phù hợp theo sự thay đổi và phát triển của hệ thống.
- Đảm bảo các bảng biển nhận diện thương hiệu luôn được đảm bảo đầy đủ, chất lượng tốt.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 05 năm trong lĩnh vực Xây dựng/ PTML 

- Đã có kinh nghiệm quản lý ít nhất 03 năm trong lĩnh vực xây dựng/ PTML

- Kỹ năng am hiểu về pháp luật xây dựng, quy định PTML ngân hàng
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, mạch lạc
- Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề tốt
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, và lập dự án xây dựng
- Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng.
- Kỹ năng đọc, hiểu và nắm vững bản vẽ

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 15/02/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn