*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều hành hoạt động của nhóm nhân viên được phân công phụ trách theo địa bàn được phân công và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở giao dịch/chi nhánh, bao gồm các công việc sau:

1. Xây dựng kế hoạch công việc:

- Xây dựng kế hoạch công việc và tổ chức thực hiện kế hoạch, tham mưu Ban Giám đốc Sở giao dịch/chi nhánh các biện pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Xác định nguồn lực cần thiết để đảm bảo hoạt động (bao gồm việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên)

2. Tổ chức và điều phối công việc của các nhân viên thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh:

  a. Tín dụng:

- Tiếp thị, đề xuất cho vay/bảo lãnh trong nước/thanh toán quốc tế (TTQT).

- Quản lý tín dụng

- Lập báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Hội sở theo yêu cầu.

  b. Các dịch vụ khác của Vietbank:

- Thẻ

- Thanh toán

- Huy động.

  c. Pháp lý chứng từ:

- Theo dõi việc thực hiện việc công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Thực hiện các dịch vụ liên quan đến tài sản bảo đảm của khách hàng như sao y giấy tờ nhà, xác nhận đang thế chấp…

3. Quản lý và xây dựng đội ngũ nhân sự được phân công phụ trách:

- Hướng dẫn nghiệp vụ và đào tạo nghiệp vụ tại chỗ cho nhân viên thông qua việc cập nhật, phổ biến các tài liệu, hướng dẫn, quy định có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.

- Giám sát việc tuân thủ nội quy nhân viên của nhân viên được phân công phụ trách.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân viên có năng lực để phát triển.

- Đào tạo, kèm cặp tại chỗ đối với nhân viên mới.

4. Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ tín dụng trong trường hợp Kiểm soát viên tín dụng vắng mặt, thẩm định và trình hồ sơ khi Trưởng bộ phận kinh doanh vắng mặt.

5. Các công việc khác:

- Phát hiện, theo dõi, giải quyết và đề nghị các Phòng/Ban Hội sở giải quyết các dịch vụ/ sản phẩm không phù hợp.

- Các công việc khác: thực hiện, theo dõi, phân công nhân viên kinh doanh trong đơn vị làm báo cáo thống kê cho NHNN/Hội sở định kỳ/ theo yêu cầu.

6. Tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ nhân viên kênh phân phối theo yêu cầu công việc hoặc yêu cầu của Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Ban Giám đốc Sở giao dịch/chi nhánh và Trưởng Phòng Nhân sự Hội sở.

*YÊU CẦU HỌC VẤN:

-  Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, QTKD, Ngoại thương và các chuyên ngàng liên quan.

*YÊU CẦU KIẾN THỨC:

- Hiểu biết tường tận về quản trị kinh doanh: Quản lý tài chính - kế toán, Quản lý nguồn nhân lực.

- Hiểu biết tường tận về dịch vụ khách hàng, bán hàng và tiếp thị.

- Nắm vững về Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự, các qui định của ngành ngân hàng, và các quy định pháp luật có liên quan.

- Hiểu biết tường tận về các qui trình nghiệp vụ của Vietbank.

- Hiểu biết tường tận về sử dụng phần mềm liên quan đến công việc (TCBS, quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự...)

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm điều hành đơn vị ở vị trí Trưởng/Phó Phòng hoặc Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch

*CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.

- Giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng phỏng vấn

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng thương lượng, thuyết phục

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng, TCBS Remote

- Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

- Làm việc độc lập , sáng tạo.

- Chịu áp lực cao

- Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp.

*NƠI LÀM VIỆC:

- Chi nhánh Khánh Hòa


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)