*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phụ trách đầu mối tiếp nhận thông tin, chỉ đạo thực hiện trong quan hệ công việc giữa PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - Hội sở với các phòng/ban và kênh phân phối.
-Quản lý chung hoạt động các bộ phận trực thuộc PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ:
+ Bộ phận Hành Chính Quản Trị;
+ Bộ phận Văn thư Lưu trữ - Lễ tân;
+ Bộ phận An toàn An ninh;
+ Bộ phận Mua sắm và Quản lý hợp đồng;
- Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các công việc của PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm với Ban Giám đốc Trung tâm DVNB và Tổng Giám đốc.

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KIẾN THỨC

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành QTKD, Quản trị hành chính, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan.

- Hiểu biết tường tận về Quản trị kinh doanh, quản lý hành chính.

- Hiểu biết chi tiết Luật doanh nghiệp và các Quy định về kế toán doanh nghiệp.

- Hiểu biết tường tận các quy chế, quy định, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc và các văn bản pháp lý liên quan đến nghiệp vụ hành chính.

- Hiểu biết cơ bản các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Đã có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng cùng vị trí

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng quản lý- Kỹ năng Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc;
- Xác định và giải quyết vấn đề tốt;
- Vi tính thành thạo;
- Ngoại ngữ giao tiếp;
- Kỹ năng thuyết trình;
- Kỹ năng đàm phán;
- Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Kỹ năng quản lý thời gian;

  • *NƠI LÀM VIỆC
  • - TP.Hồ Chí Minh
  • *HẠN NỘP HỒ SƠ
  • - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 15/02/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn